10 Jun 2014 kl: 00:00

Stark lagkänsla hos COWI

Torbjörn Spetz har varit COWI trogen under hela sitt yrkesliv, med nyfikenhet och kunskapstörst som viktigaste klätterverktyg i karriären. Han började på företaget när det fortfarande hette Flygfältsbyrån och har under åren gjort en imponerande resa. Genom att ta vara på varje individs fritänkande och kreativitet får han medarbetarna med sig.

Berätta om din nuvarande roll!
– Jag jobbar som divisionschef för Infrastruktur. Det innebär att jag arbetar med det marknadssegment som har med infrastruktur för transporter att göra. Det kan handla om allt från att statusbestämma och rekonstruera en föråldrad bro till att projektera en ny järnväg eller hamn. Mitt jobb går till stor del ut på att leda och samordna arbetet för de drygt 215 medarbetarna inom divisionen och se till att alla har de bästa förutsättningarna för att utföra sina  arbetsuppgifter.

Berätta om något projekt ni jobbar med just nu!
– Just nu arbetar vi exempelvis med Västlänken. Det är ett väldigt spännande och omfattande projekt! Västlänken är en tågtunnel under centrala Göteborg som ska binda samman pendeltågstrafiken till genomgående linjer och ge nya stationer i staden. Det innebär ett stort ansvar.

Hur skulle du beskriva din ledarstil?
– Jag ser mig gärna som en sparringpartner till min organisation. Min dörr står alltid öppen för medarbetarna. Jag försöker vara en coachande chef som genom en levande dialog leder medarbetarna  till att själva hitta lösningar på de utmaningar vi ställs inför.

Vilka utmaningar möter du i din roll som ledare?
– En inspirerande utmaning är att många av mina medarbetare är kreativa och fritt tänkande individer som gärna ifrågasätter befintliga lösningar. Det gäller för mig att sortera all denna kreativitet och skapa en tydlig riktning i verksamheten, så att alla arbetar mot samma mål och utvecklas inom sina områden.

Du har jobbat på COWI i 25 år. Vad får dig att trivas på företaget?
– Värderingarna stämmer bra överens med mina egna. Det finns en stark lagkänsla och prestigelöshet, och ett fokus på långsiktiga lösningar snarare än snabba beslut som bara känns rätt för stunden.