Stångåstaden – ett steg före mot en hållbar framtid
21 Nov 2016 kl: 00:00

Stångåstaden – ett steg före mot en hållbar framtid

Linköpings eget bostadsbolag AB Stångåstaden äger och förvaltar 18 500 lägenheter och har 170 medarbetare. Bolaget utvecklar Linköping med investeringar på sju till åtta miljarder de kommande fem åren, i form av nybyggnation av bostäder och utveckling av befintliga fastigheter och stadsdelar. Stångåstadens vision är Ett steg före.

– Visionen är vår kompassriktning och vad vi strävar mot. I vår framtidsbild ser vi oss som en drivande aktör i en växande stad. Med fokus på våra kunder, medarbetare och en hållbar framtid skapar vi förutsättningar för utveckling och innovation, ett steg före, säger Marie Aktö, marknadschef.

Bygger framtidens Linköping

För att lyckas med utmaningarna behöver företaget förstärka sin organisation med bland annat nyckelpersoner inom byggprojektering.

– Vi har många olika kompetenser hos oss och är alltid intresserade av nya talanger, säger Malin Wettre, HR-chef och fortsätter:

– I samarbeten med Linköpings och Norrköpings universitet och flera andra lärosäten låter vi studenter göra exjobb och praktik eller sommarjobba hos oss. Vi har även ett traineeprogram tillsammans med branschkollegor.

Värderingar som ledstjärnor

De senaste årens satsning på employer branding har gett resultat. Det märks framför allt på det ökade intresset av att arbeta hos Stångåstaden.

– Vi har lagt ner mycket tid på att implementera en solid värdegrund i vår organisation. Det är först när vi verkligen vet att vi kan stå för våra värderingar som vi är redo att vända oss till omvärlden med dem. Det handlar om trovärdighet, och det tror jag våra blivande medarbetare känner av, säger Marie.

Stångåstaden värnar om balansen i livet och arbetslivet, och leds i arbetet av tre värderingar: trygga, professionella och aktiva. Med ett värdegrundstest på hemsidan kan den som vill ta reda på om arbetsgivaren och personen är rätt för varandra.

– Vi har också vår egen walk of fame, klistermärken på golvet som berättar om goda exempel på hur våra medarbetare vågar visa vägen, säger Marie.

Samhällsnytta lockar

Att sommarjobba på Stångåstaden är populärt och varje år arrangeras en audition som lockar hundratals ungdomar till nästan 100 platser.

– Vi tror att många ungdomar väljer oss för att de vill göra nytta i samhället, vilket stämmer överens med vår företagskultur. Vi vill att våra medarbetare växer hos oss och gärna provar nya saker, avslutar Malin.