”Som ledare ger jag stor frihet men ställer också höga krav”
7 Jul 2016 kl: 00:00

”Som ledare ger jag stor frihet men ställer också höga krav”

Att Johanna började på ÅF för snart tre år sedan var faktiskt delvis tack vare Jacob. Hon kom direkt från studierna på Linköpings tekniska högskola och hade tidigt fått kontakt med anställda på ÅF under olika jobbmässor, och de hade gjort ett gott intryck. Jacob var en av de hon pratat med och han blev också hennes första chef.

Vad var det som lockade med ÅF?

– Jag började som konsult inom miljöregelverk och affärsutveckling. Utöver själva konsultrollen fick jag tidigt även testa på sälj och ledarskap. Som relativt ny i arbetslivet tycker jag att det är häftigt och roligt att få förtroendet. ÅF är ett företag med högt i tak, det är lätt att ta kontakt med högsta ledningen och föra en konstruktiv dialog. Jag upplever också att jag fått mycket hjälp och att alla hjälper alla och ser till vad som är bäst för oss gemensamt, säger Johanna.

”Ledaregenskaper är en nyckel till att lyckas.

Hur ser ledarskapskulturen ut inom företaget?

– Att aktivt jobba med att utveckla och ta hand om ledare är en viktig del av att driva ÅF framåt. Inom ÅF finns ledarutbildningar på flera nivåer som utformas och genomförs centralt för att skapa en gemenskap och samsyn kring vad som symboliserar ledarskap på ÅF. Även som konsult arbetar man ofta i någon form av team eller i projekt där det krävs att man driver och leder arbetet och där ledaregenskaper är en nyckel till att lyckas. I vår sektion tog vi ett aktivt beslut att tillsammans ta fram ett ledarskapsprogram som gav individuell utveckling såväl som att det stärkte gruppen och vi fick en närmare och öppnare dialog mellan oss kollegor. Det var väldigt lyckat och uppskattat och något som vi kommer att göra igen och sprida till andra områden, säger Jacob.

Hur ser era utmaningar ut?

– Vi är konsulter och inom vårt teknikområde sitter konsulterna ofta ute hos våra kunder i uppdrag  och en av våra största utmaningar är att vi inte ses dagligen. För att upprätthålla en kontinuerlig dialog har vi virtuella veckomöten vid en fast tidpunkt och när vi ses är vi noga med förberedelser för att få ut mesta möjliga av varje möte. Vi har också jobbat mycket på gruppnivå med att ge feedback och stötta varandra, säger Johanna.

Har du någon ledarförebild?

– Vi har många goda exempel internt som inspirerar mig och som framförallt varit med och byggt en positiv kultur inom företaget som helhet. Jag har från dag ett känt ett stort förtroende och frihet att driva egna initiativ och idéer. Det tror jag är ett vinnande koncept. Närvarande och stöttande ledare som samtidigt ger stor frihet. För mig personligen är det också viktigt att våga ställa krav och utmana mina medarbetare så att vi hela tiden tänjer på gränserna och håller oss alerta, säger Jacob.