Småbarnsförälder med förvärv i sikte
3 Dec 2014 kl: 00:00

Småbarnsförälder med förvärv i sikte

Efter att ha arbetat med Mergers & Acquisitions för olika investmentbanker under ett antal år, både som rådgivare och finansiär, sökte sig Andreas Bergstedt till det globala ­hygien- och skogsindustriföretaget SCA.

Vad lockade dig till SCA?
– Dels att företagsförvärv är en central del av SCAs strategi, dels att företagets globala närvaro ger mig möjlighet att arbeta över hela världen. Jag kände också att jag kunde identifiera mig med SCAs öppna, respektfulla och engagerade företagskultur.

I dag bidrar du till SCAs expansion över världen!
– Det stämmer! Jag och mina fyra kollegor i Mergers & Acquisition-teamet ansvarar för och projektleder samtliga förvärv och avyttringar som SCA-koncernen gör på global basis. Det är en spännande utveckling vi ser i världen med ökad penetration av hygienprodukter i tillväxtmarknader samtidigt som den demografiska utvecklingen i västvärlden innebär stora möjligheter. Bara under 2012 förvärvade och avyttrade SCA verksamheter till ett värde av drygt 30 miljarder kronor. Under 2013 etablerade SCA en strategiskt viktigt plattform i Kina genom att bli majoritetsägare i Vinda, Kinas tredje största mjukpappersföretag. Förvärvet gör Kina till en av SCAs i dag viktigaste tillväxtmarkander.

Vad är roligast med ditt jobb?
– Att ingen dag är den andra lik samt möjligheten att arbeta nära olika delar av koncernen över hela världen. Rollen kräver en förståelse för de länder vi opererar i och vad som är strategiskt rätt för SCA.

Det låter som ett spännande men krävande jobb. Hur skapar du balans i livet?
– Min roll ställer krav på tillgänglighet då vi jobbar mot olika tidszoner och ofta har korta deadlines. Samtidigt är SCA en flexibel arbetsgivare. Jag kan ofta styra när jag tar möten, telefonkonferenser och resor, vilket underlättar vardagspusslet som småbarns­förälder. För mig handlar balans i livet om att göra det jag tycker är roligt eftersom det fyller mig med energi. En perfekt ekvation mellan jobb, familj och träning tror jag är svårt att hitta. Just nu ligger mitt fokus på familjen då jag under sex månader är föräldraledig med min ettåriga son.