Skulle du kunna bli rekryterad av en robot?
5 Jan 2022 kl: 00:00

Skulle du kunna bli rekryterad av en robot?

Detta är en sponsrad artikel i samarbete med Talent Match.

AI har blivit en allt större del av många branscher – så även förmågan att mäta och utvärdera mänskliga egenskaper, känslor och förmågor. Bland nyheterna den senaste tiden finns en teknik för att med hjälp av datorns webbkamera känna igen mänskliga sinnestillstånd och känslor som stress, ångest och trötthet genom att analysera deltagarens beteende. Tekniken har använts för att ge läraren stöd kring elevernas sinnestillstånd under hemundervisning.
Ett annat exempel är en teknik för att i realtid mäta engagemang och känslor bland mötesdeltagare i professionella webbaserade möten – som ökat explosionsartat under pandemin.

Men AI kan också bli ett sätt att göra karriär utan att drabbas av omedvetna fördomar från mänskliga rekryterare. En uppsats från Mälardalens högskola slår fast att AI-teknik kan minska förekomsten av diskriminering och fördomar under rekryteringsprocessen – just genom att algoritmen inte styr på sådant som är svårt för en mänsklig hjärna att bortse ifrån.

Den svenska start up:en Talent Match tar med sin nya tjänst fasta på det. Med hjälp av en så kallad CAI (Career AI) matchar bolaget talanger med rätt och ofta oväntade arbetsgivare – och ger dem möjlighet att mötas anonymt. Först när talangen själv känner sig redo kan hen välja att göra sig öppet tillgänglig för företaget.

Testa: Vilken arbetsgivare matchar du med?

– På så vis ger vi både arbetsgivare och talang möjlighet att utforska varandras värderingar, prioriteringar och ambitioner som är så viktiga i dag när en talangfull person väljer var han eller hon ska arbeta, men som tidigare varit svårt att veta innan man blivit anställd, säger Lisa Ljungblom, Partner Success Manager på Talent Match.

Med hjälp av ett test tar bolagets Career AI fram arbetsgivare som passar dig bäst utifrån dina personliga värderingar och prioriteringar – men utan att ta hänsyn till din ålder, kön eller andra personliga egenskaper. De bolag du matchar med får du sedan möjlighet att lära känna på djupet i en anonym community tillsammans med andra utvalda anonyma talanger.

Redan nu har ett flertal av Sveriges största och mest populära arbetsgivare anslutit sig till tjänsten – just eftersom det ger dem möjlighet att lära känna Sveriges bästa talanger i en förtrolig miljö.

Läs mer om Talent Match och gör testet här.