”Skogsindustrin i Norden är gynnsam för klimatet”
12 Dec 2017 kl: 00:00

”Skogsindustrin i Norden är gynnsam för klimatet”

I grunden är BillerudKorsnäs en ledande leverantör av förnyelsebart material, kartong och papper. Men man är också synnerligen med i utvecklingen av nya förpackningstyper och design. En rad innovationsprojekt pågår. Till exempel att utveckla en pappersflaska för kolsyrad dryck. BillerudKorsnäs mission är nämligen att utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Arbetet drivs i samarbete med ett nätverk av partners och tillverkare.

Patrik Bosander, Business Segment Director, berättar att det är ett långsiktigt initiativ som man drivit under tio år.

– Vår mission avviker vi inte ifrån. Hållbarhet är och förblir en hörnsten i strategin. Det finns naturligtvis en risk när man jobbar så – utmaningen är att orka stå fast vid att hållbarhet är en del av vår affärsmodell i både bra och dåliga tider.

”Hållbarhet är och förblir en hörnsten i strategin.”

Skogsvårdslag en grund för hållbarhet

Att Patrik Bosander lämnade mjukvarubranschen för papper var ett högst medvetet lappkast. Han sökte kopplingen till natur och skog och uppskattade att företaget var snabbfotat och nytänkande. I dag är han ansvarig för utveckling och försäljning av konsumentförpackningar.

– Jag gillar att vi hämtar råvaran från skogen, återplanterar och därmed har ett skogsbestånd på ständig tillväxt. För ett par decennier sedan fanns inte klimathotet på agendan. När global warming blev ett reellt hot visade det sig att skogsindustrin i Norden var rentav gynnsam för klimatet. Bakom detta låg ingen uttänkt strategi för miljömässig hållbarhet, det var resultatet av en hundra år gammal skogsvårdslag som skulle säkerställa ekonomisk hållbarhet. Den lagen är vi tacksamma för i dag.

Samhällsansvar – ett arv

BillerudKorsnäs tar ett stort samhällsansvar och hållbarhet är integrerat i affärsmodellen. Det har också visat sig vara livsnödvändigt om man på sikt vill ha kvar sin affär, eftersom kraven ökar från såväl kunder som opinion och lagstiftning.

– Vi är Sveriges femte största exportbolag och har också ett stort socialt ansvar på de orter där vi har produktion. Genom att investera och följa våra mål mot lönsam tillväxt säkrar vi arbetstillfällen på flera orter, under decennier framöver. För mig och många andra är det viktigt att kunna stå för det vi gör och försöker göra ute i världen. Jag vill kunna sova gott om natten, och för att lägga ner all den energi som krävs är det avgörande att syftet känns bra i magen.