10 Jun 2014 kl: 00:00

Skickliga medarbetare och smarta förpackningslösningar

BillerudKorsnäs tillverkar förpackningsmaterial och produkternas kvalitet är imponerande. I kundstocken återfinns därför företag som Tetra Pak.

Vad innebär ditt arbete?
– Som produktionschef ansvarar jag för 80 medarbetare och vår uppgift är att dygnet runt förse massa- och kartongbruket med energi, vatten och kemikalier. Vi ser också till att vårt avloppsvatten tas om hand på ett korrekt sätt. Mitt arbete är övergripande och jag gör allt från att kontrollera produktionen till att medverka i möten, fatta beslut och ha en dialog med personalen.

Vad är den största utmaningen för er?
– Vi är bland de bästa i världen på att producera vätskekartong – vilket är en avancerad produkt. Flera av våra största konkurrenter befinner sig dock i länder där kostnaden för produktion och nya maskiner är lägre. Därför är det viktigt att vårda vår viktigaste konkurrensfördel; personalen. Vi har bra ledare som uppmuntrar och lyssnar på våra skickliga medarbetare. Att få våra anställda att vilja leverera det där lilla extra även i framtiden är väsentligt för att behålla vår position i branschen.

Hur är du som ledare?
– Jag försöker vara positiv, rättvis och föregå med gott exempel. Jag har spelat hockey och vet hur viktigt det är att hela laget är motiverade. Därmed inte sagt att alla mår bra av samma behandling. Nej, en bra ledare lyssnar och ser till varje individs behov. Jag försöker även vara just en ledare, inte chef, vilket innebär att jag tar ut riktningen och medarbetarna löser hur vi rör oss ditåt. Vid behov har vi en dialog under resans gång men jag tror inte på att detaljstyra.

Vad borde alla veta om skogsindustrin?
– Att det är kul att arbeta i en bransch där vi i Norden är världsledande. Här finns avancerade maskiner, spännande teknik och moderna IT-lösningar. Dessutom finns här arbeten inom många områden, inte bara teknik, och utvecklingsmöjligheterna är goda både i Sverige och i världen. Du kan arbeta ett helt liv här utan att få tråkigt!