Skanska lyssnar och uppmuntrar dig att växa
15 Dec 2015 kl: 00:00

Skanska lyssnar och uppmuntrar dig att växa

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag. På det kommersiella utvecklingsbolaget, Skanska Fastigheter inom avdelningarna Transaktion och ­Uthyrning/Marknad i Göteborg jobbar Ida Granqvist.

Berätta om ditt jobb!
– Mitt jobb är oerhört varierande! Jag jobbar med transaktioner och uthyrning och det innebär komplicerade och utmanande uppgifter. Inom transaktion måste vi vara nära både investor- och kapitalmarknaden för att kunna utveckla våra kommande projekt så att de blir attraktiva.

– Uthyrningsdelen handlar om att hitta nya lägen och lokallösningar skräddarsydda till våra kunders behov samt att vidareutveckla våra produkter på ett innovativt sätt dvs ”skapa framtidens arbetsplatser där bolag kan utvecklas och skapa värde inom sina respektive branscher. Det betyder att jag i ena stunden sitter med i en försäljningsförhandling och i andra stunden diskuterar jag en kommande hyresgästanpassning med någon av våra hyresgäster. Det är fart och fläkt, högt och lågt.

Vad lockade dig till Skanska?
– Jag har alltid varit intresserad av samhällsbyggnad. Jag tycker om idén om att få sätta avtryck på omvärlden. Här får jag arbeta i stora, komplexa projekt och får samtidigt ett konkret kvitto på mitt arbete. Jag kan titta på våra projekt och tänka ”det här har jag varit med och skapat”.

Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut på Skanska?
– De är oändliga! Jag började i företagets studentprogram Skanska 21 redan under studietiden och fick därigenom både sommarjobb, exjobb och mentorstöd. Jag har fantastiskt bra chefer som tror på mig och har låtit mig ta mycket ansvar redan från start. Skanska satsar verkligen på sina medarbetare och här finns möjligheten att utvecklas under en hel karriär.

– Jag har till exempel deltagit i Skanska Stretch, ett globalt ledarskapsprogram med målet att öka kunskapen om internationellt ledarskap i en internationell miljö. Tillsammans med kollegor från hela världen arbetade jag med ett projekt för ett av Skanskas bolag i London, vilket mynnade ut i utlandsuppdrag för ett av våra bolag i Tjeckien.

Vad ger dig lust att gå till jobbet?
– Mina medarbetare! Vi har hög transparens inom Skanska, vi involverar varandra och delar både med- och motgångar. Vi har en platt organisation där vi sällan är långt ifrån ett beslut, vilket gör att det händer mycket! Jag känner att jag blir lyssnad på och kan påverka. Ett tydligt exempel på hur Skanska fångar upp idéer är när jag och ett par kollegor i USA och Polen kläckte idén att vi borde göra en app för vår fastighetsportfölj. Vi fick möjligheten att jobba tillsammans­ med utvecklarna och nu används appen av Skanskas med­arbetare och kunder i hela världen.