Skanska bygger för ett bättre samhälle
10 Okt 2016 kl: 00:00

Skanska bygger för ett bättre samhälle

Pierre Olofsson, vd för Skanska Sverige sätter människan framför allt. Medarbetare som mår bra presterar bättre och det gynnar också företaget.

Möter nya medarbetare

Skanska ligger i topp när Sveriges studenter röstat fram de mest attraktiva arbetsgivarna. I år röstades dessutom Pierre Olofsson fram som Årets vd inom employer branding 2016.

– Det är fantastiskt roligt och ett stort erkännande som jag är stolt över. Det är ett bevis på att det vi gör uppskattas och inte minst att alla medarbetare som jobbar med de här frågorna gör ett jättefint jobb. Vi har en långsiktighet i det vi gör och vårt företag är människorna. Mitt uppdrag är att attrahera de rätta personerna, därför lägger jag mycket tid på att träffa potentiella medarbetare. Vi märker att vi har fler sökande till de tjänster vi annonserar och vi har människor som hör av sig till oss spontant och berättar att de gillar våra värderingar och vill jobba hos oss. Jag blir väldigt glad av det.

Tar socialt ansvar

Skanskas Internationella Ledarprogram, Skanska ILP, är ett samarbete med Arbetsförmedlingen i syfte att hitta nya medarbetare med byggingenjörsutbildning eller motsvarande bland utlandsfödda som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.
– Det är ett bra sätt för oss att hitta duktiga medarbetare och samtidigt öka mångfalden i företaget. Vi har många projekt inom social hållbarhet, vi har exempelvis bestämt att alla har rätt att göra en volontärdag. Jag delade upp min dag på Röda Korset och Ensamkommandes riksförbund i Malmö och jag lärde mig väldigt mycket. Ju mer vi förstår desto bättre blir vi som samhällsbyggare. Ett annat exempel är att vi renoverar och bygger om ett miljonprogramsområde, Vivalla i Örebro, där vi skapar jobb för människor i området. 53 personer har fått jobbpraktik och 23 har gått vidare till anställning. Människan är nyckeln. Det gäller att skapa en inkluderande och öppen kultur. Att vi tar samhällsansvar gör att medarbetarna känner sig stolta över att jobba på Skanska. Vi jobbar med säkerhet, etik, mångfald, inkludering och sociala frågor. Värderingsfrågorna blir allt viktigare och är det som sätter kulturen i företaget.

Sätter individen i centrum

Skanska är ett internationellt företag med möjlighet för medarbetarna att utveckla sig inte bara i Sverige utan även på andra platser i världen.
– Vi bygger ett bättre samhälle, det är vårt övergripande mål. Vi lägger ner mycket tid och kraft på olika utvecklingsprogram och att få våra anställda att stanna och trivas hos oss. Allt handlar om människan och de människor vi har på företaget.