10 Jun 2014 kl: 00:00

Skanska är ett företag med hjärta

Stella Boman utsågs nyligen till gruppchef för tio projekteringsledare på Skanska som arbetar med bygget av nya Karolinska sjukhuset. Stella och hennes medarbetare ansvarar för designfasen i projektet tillsammans med de många underleverantörerna och konsulterna.

Berätta om ditt jobb och vägen dit!
– Efter avslutad dubbelexamen arbetade jag inom finansbranschen som konsult vid köp och försäljning av företag. När jag ville utvecklas vidare sökte jag olika traineeprogram. Efter att ha träffat medarbetare på Skanska förstod jag att det var här jag ville jobba eftersom jag sympatiserar starkt med företagets värderingar och ambitioner att bygga ett hållbart samhälle. Jag började min anställning på Skanskas dåvarande globala traineeprogram där jag i omväxlande roller under 22 månader lärde känna olika delar av företagets verksamhet. Perioden innefattade även jobb i olika projekt runt om i världen. För ett år sedan började jag utveckla systemen för våra konsulters ekonomiuppföljning i projektet Nya Karolinska Solna. I dag är jag alltså chef för projekteringsledarna med både personal- och budgetansvar. Det är ett komplext arbete som innefattar allt från juridik, ekonomi och teknik till hur våra medarbetare utvecklas.

Varför tror du att unga talanger dras till er?
– Redan vid första intervjun förstod jag att Skanska var ett företag med hjärta. Här ses varje medarbetare som en individ. Under min karriär på företaget har det inte funnits en utstakad väg, Skanska har varit väldigt lyhörda och min karriär har anpassats efter mina intressen och ambitioner. Och det är just det som är så fantastiskt med Skanska, eftersom vi är ett sådant stort företag finns det möjliga karriärvägar både som specialist och som den generalist jag är.

Vilka är dina drivkrafter?
– Jag vill vara med om att utveckla, påverka och vara en del av ett sammanhang, nu är jag det! Jag är stolt att vara en del av Skanska som är ledande inom miljöfrågor. Vi bygger bostäder, kontor, sjukhus, vägar, broar och utvecklar samhället på ett hållbart sätt. Det är något speciellt med att vara samhällsbyggare, att till exempel köra förbi ett stort sjukhus och kunna säga att jag har varit med om att bygga det här och det kommer att finnas kvar många år framöver.