Sju av tio blir störda i kontorslandskap
15 Feb 2019 kl: 00:00

Sju av tio blir störda i kontorslandskap

Nästan 60 procent av nordiska kontorsarbetare upplever att de blir avbrutna ganska ofta eller väldigt ofta i sitt arbete och i öppna kontorslandskap ökar siffran till nästan 70 procent. De vanligaste störande faktorerna är telefonsamtal och samtal mellan kollegor. Detta enligt Martela Insights senaste undersökning som tillfrågat 4 200 kontorsarbetare i Sverige, Norge och Finland.

– Mängden störningsmoment och avbrott har en direkt påverkan på arbetsron och produktiviteten, dessutom påverkar den hur vi trivs med vårt arbete, säger Eeva Terävä, arbetsmiljöexpert på Martela.

På möbelmässan presenterade Martela den nya innovationen PodBooth, skapad av svenska o4i Design Studio, för att underlätta arbetsmiljön i kontorslandskapet. Den mobila podden erbjuder avskildhet, ljudisolering och arbetsro – något som många önskar på en arbetsplats som har öppet kontorslandskap.

Lugna och stängda utrymmen är ofta kopplat till en högre position på en arbetsplats medan den “vanlige” kontorsarbetaren placeras i ett hav bland andra. Martelas undersökning visar också att ljudnivån på arbetsplatser ökat med åren då samtal och möten via telefon allt oftare sker vid arbetsstationen, istället för i konferensrum.

– Utöver ett ljudlandskap som främjar koncentration saknas det utrymmen för telefonsamtal och webbmöten. Det mest flexibla och fungerande sättet är att förse arbetsplatsen med tillräckligt med välisolerade arbetsutrymmen som visuellt smälter in i den övriga inredningen och vars placering lätt kan flyttas vid behov, förklarar Kari Leino, produkt- och designchef på Martela.