Sex framtidsyrken att satsa på
27 Dec 2019 kl: 00:00

Sex framtidsyrken att satsa på

TRR är en aktör inom omställning och arbetslivscoachning som jobbar med att stötta förändringar i arbetslivet. Organisationen är inte vinstdrivande utan jobbar på uppdrag av fack och arbetsgivare. De har tagit fram en rapport med framtidsyrken – sådana yrken som redan nu är på ingång och sådana som skulle kunna bli vanligare framöver. 

– Det är lätt att bara fokusera på yrken som försvinner och därför är det viktigt att komma ihåg att det samtidigt kommer så mycket nya möjligheter och inriktningar. Syftet med rapporten är att uppmärksamma alla dessa, säger Liselott Klinth, utvecklingschef på TRR. 

 

Bakgrunden till rapporten 

Bakom resultatet av rapporten ligger många timmars research och genomgång av statistik.

– Vi har läst statistik och rapporter kring vad som påverkar arbetsmarknaden. Dessutom har experter inom olika områden gjort kreativa workshops och arbetat med djupintervjuer. Utifrån det har vi tillsammans idégenererat fram ett gäng framtidsyrken.

“Skapa oväntade kombinationer”

För att hitta ett framtidsyrke är det enligt Liselott viktigt att vara nyfiken och hålla koll på omvärlden. Därefter gäller det att utifrån framtidsspaningar skapa oväntade kombinationer. 

– Om du till exempel pluggar eller jobbar med teknik, hur blir det då om du lägger till något som har med hållbarhet att göra? Eller om du jobbar inom vården – hur blir det om du utvecklar dig inom teknik? Genom att skapa oväntade kombinationer med utgångspunkt från det som sker i omvärlden blir du väldigt intressant på arbetsmarknaden, säger Liselott. 

 

Sex framtidsyrken att spana in:

Vertikalodlare

Vi blir hela tiden fler människor på jorden och många flyttar in till städerna. Då behövs nya sätt att odla på. Vertikalodlaren är framtidens bonde som arbetar super-lokalt, klimatsmart och tar hjälp av nya teknologier för att ta fram råvaror som är klimatsmarta och hälsosamma.

Kulturflätare 

Framtidens arbetsliv kommer att vara mer sammankopplat och fokuserat på ens nätverk. Det kommer att innebära en del utmaningar, till exempel olika målbilder, olika syn på vem som har kontroll över samarbetet, olika sätt att arbeta, samt olika kulturer och jargonger. En kulturflätare jobbar med att skapa samsyn kring dessa frågor. 

Robotpersonlighetsdesigner 

I takt med att sociala robotar blir ett vanligare inslag på arbetsplatser krävs utvecklare som kan designa robotarnas personligheter. Detta för att säkerställa att de kommer överens med kollegorna och representerar företagets värderingar.

Molnvakt

I framtiden kommer de allra flesta företag hantera stora mängder känslig data. Då behövs en person som ser till att datan hanteras korrekt och behålls säker.

Klimatrevisor

Många företag saknar idag klimatekonomisk kompetens och behöver därför någon som hjälper med att både analysera och redovisa sina hållbarhetssatsningar. De behöver även hjälp med att ta fram strategier för hur företagen kan gå från linjärt till cirkulärt, och kanske till och med bli klimatpositivt.

DNA-coach

Samtidigt som allt fler kan mäta sin hälsa med nya digitala verktyg kan det vara svårt att förstå data, och vad man ska göra med den. Därför behövs en DNA-coach som hjälper till att tolka data samt att ta fram ett personligt tränings- och kostupplägg.

 

Du kan läsa om fler framtidsyrken på trr.se