”SEB erbjuder en spännande utveckling i en dynamisk miljö”
19 Feb 2015 kl: 00:00

”SEB erbjuder en spännande utveckling i en dynamisk miljö”

För Marcus Wernersson började resan inom SEB som business controller inom divisionen kapitalförvaltning. Efter bara två år fick han personalansvar över sin enhet som ansvarar för divisonens finansiella planering och uppföljning. I dag arbetar Marcus som business advisor till divisionschefen för kapitalförvaltningen.

”Problemlösningsförmågan, och att kunna förstå vad som bygger upp verksamheter från ax till limpa är erfarenheter jag tagit med mig från mina tidigare roller”

Arbetet innebär att på en strategisk nivå arbeta med att hålla ihop aktiviteter och projekt relaterat till divisionens affärsplan – något som gör att ingen dag är den andra lik.

– Konkret håller jag i divisionens affärsplaneringsprocess samt driver, koordinerar eller följer upp många olika projekt relaterat till detta. Som medlem i divisionens ledningsgrupp får jag möjligheten att påverka, driva frågor och medverka till beslut som rör hela divisionen. I ett stort bolag som SEB är en av mina största utmaningar att sätta mig in i helheten och hur bankens olika divisioner arbetar tillsammans.

Siffror har alltid varit ett intresse för Marcus och under sin tid som managementkonsult var banker och försäkringsbolag hans huvudsakliga inriktning. När han valde att ta steget in i bankvärlden var SEB ett naturligt val.

– Som konsult gör du många spännande projekt, men du ser inte alltid vad resultatet blir över tid. Det var något jag saknade i mitt dåvarande jobb och en av anledningarna till att jag sökte mig till SEB. Jag ville vara med och långsiktigt utveckla en av Sveriges största banker. Problemlösningsförmågan, och att kunna förstå vad som bygger upp verksamheter från ax till limpa är erfarenheter jag tagit med mig från mina tidigare roller.

Sedan Marcus började på SEB för sex år sedan har banken varit på en kontinuerlig resa mot att tänka mer på helheten snarare än enskilda verksamhetsområden.

– Jag känner att jag fått vara en del av det, och frågar du våra kunder så tror jag de upplever att vi är ett mer enat bolag med en bättre koordinering mellan olika produktområden.

På SEB har du möjligheten att klättra samtidigt som du har möjligheten att bredda din kompetensnivå genom att byta affärsområde eller funktion. Man tar tillvara på interna talanger som vill utvecklas inom bolaget, och medarbetarna uppmuntras av sina chefer att söka sig till nya positioner.

– När man pratar karriär hamnar man lätt i tänket att man ska klättra spikrakt uppåt. Fördelen med att vi är en stor bank är att det finns många möjligheter att göra karriär. Jag gick från att vara business controller till att bli chef, till att sedan bredda min affärsförståelse och kompetens på ett mer strategiskt plan. Sedan kommer storbolagen med en viss struktur som innebär att vi kanske inte alltid är lika snabbfotade som ett företag med tio anställda, och det får man ha respekt för. Å andra sidan erbjuds stabilitet med en långsiktig ägare vilket jag värderar högt. Det finns en tradition av att vara en affärsdriven bank och vår kultur präglas mycket av det.