SCA förädlar både skogen och sina medarbetare
21 Nov 2016 kl: 00:00

SCA förädlar både skogen och sina medarbetare

Cecilia Edlund växte upp på en gård i Norrland med skogen runt knuten. Hon visste tidigt att hon ville arbeta på SCA, ett globalt ledande hygien- och skogsindustriföretag som också är Europas största privata skogsägare. Två dagar efter att Cecilia tagit examen från ekonomprogrammet började hon arbeta som ekonom på Ortvikens pappersbruk utanför Sundsvall, där det bland annat tillverkas magasin- och tidningspapper.

– Det är en spännande värld jag har klivit in i. Varje dag kommer cirka 100 lastbilar fyllda med timmer till fabriken och de stora pappersmaskinerna körs i femskift. En av dem tillverkar 250 000 ton obestruket papper varje år. Det räcker 17 varv runt jorden.

Internationell miljö

Cecilia arbetar på ett shared service center i ett team bestående av ekonomer och redovisnings-assistenter. Teamet arbetar med löpande ekonomiarbete, däribland distribution av leverantörsfakturor och bokslutsarbete, åt flera av divisionerna inom SCA Forest Products.

– Mitt jobb är mer internationellt än man kan tro. SCA har försäljning i 100 länder och möjligheten att göra internationell karriär är stor. Mitt team arbetar bland annat med SCAs logistikdivision som har hamnar i London, Rotterdam och Lübeck. Spännande kulturmöten är en del av min arbetsvardag.

Fokus på utveckling

Efter en tid som föräldraledig fick Cecilia möjlig-het att kliva in i rollen som delprojektledare i samband med att SCA Graphic bytte system för hantering av leverantörsfakturor.

– Jag är väldigt intresserad av systemteknik, så jag var glad när jag fick det uppdraget. Utvecklingsmöjligheterna är en viktig anledning till att Cecilia väljer att jobba på SCA. Karriären började med ett sommarjobb som redovisningsassistent, därifrån tog hon klivet till ekonom och senare blev hon även processansvarig. Att testa vingarna som projektledare var en del av den utvecklingsplan som hon tillsammans med sin närmsta chef har tagit fram, vilket har bidragit till att hon i dag arbetar som Shared Service Centre Manager.

– På SCA finns ett stort fokus på din utveckling. Var vill du befinna dig om ett år, fem år och tio år? Vad vill du utveckla hos dig själv? Det är frågor som diskuteras under utvecklingssamtalen och du uppmuntras att ta tillvara på alla de karriär- och utvecklingsmöjligheter som finns inom företaget. SCA har en enorm bredd av roller och verksamhetsområden, från skogsplantering till tillverkning, produktutveckling, marknadsföring och försäljning.