10 Jun 2014 kl: 00:00

SBAB styr resan mot en ny era

Som vd för SBAB leder Carl-Viggo Östlund ett stort förändringsarbete, att få vara med och göra ett statligt bolåneinstitut till en vass bank var ett attraktivt och lockande erbjudande. 2022 satsar SBAB på att vara Sveriges mest omtyckta företag, berättar Carl-Viggo Östlund.

Berätta om ditt jobb!
– Min uppgift är att stödja medarbetarna, att lyssna och alltid finnas tillgänglig. I förändringsarbete handlar det mycket om att coacha mot ett specifikt mål, det är mitt ansvar att sätta upp målen men det är nödvändigtvis inte jag som kläcker alla idéer. Vi har ett öppet klimat som tillåter kreativitet och jobbar för att ta tillvara medarbetarnas idéer i största möjliga mån. SBAB vill skapa en ny era inom bank och med hjälp av medarbetarna styr jag organisationen dit.

Hur kommunicerar ni med medarbetarna?
– Vi har ett multikanaltänk när det gäller kommunikation med möten, internwebb och sociala medier, men den fysiska närvaron är det allra viktigaste och går aldrig att ersätta. Jag och företagsledningen försöker vara närvarande i så stor utsträckning som möjligt. Det är väldigt lite som är hemligt i ett bolag och därför är vi flitiga med att lägga ut all information på vår internwebb så att de som vill kan ta till sig den.

Hur skulle du beskriva din ledarstil?
– Förtroende är bland det viktigaste i ledarskapet. Jag delegerar mycket vilket bygger på ett förtroende från båda håll. Förtroende skapas genom öppenhet, det ska inte finnas några dolda agendor. Det ska finnas en trygghet i att det jag säger gäller i både med och motgång och att alla beslut som tas är nödvändiga.

Vad är den största utmaningen med att vara ledare i dag?
– Kommunikation har blivit otroligt viktigt och ställer höga krav på ledarskapet, vilket innebär att det har adderats en rad kompetenser. Som ledare måste du vara mer diversifierad i dag än för 15 till 20 år sedan. Jag tror mig vara en god kommunikatör och har inte haft problem med att anpassa mig till exempelvis sociala medier och är heller inte rädd för att bjuda på mig själv.