Sänkta krav – ett måste för minskad utmattning
23 Okt 2018 kl: 00:00

Sänkta krav – ett måste för minskad utmattning

– Det finns inte mycket stöd för antagandet att det går att kompensera höga krav med att de anställda har goda möjligheter att bestämma över sitt arbete eller har ett gott socialt stöd där. Vår studie bekräftar att det är något av en bekväm myt, säger Anna-Carin Fagerlind Ståhl, en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Tillsammans med forskare i Toronto har Linköpingsforskarna analyserat enkätsvar från drygt 1700 medarbetare i sju olika organisationer. Bland de svarande återfinns ett flertal yrkesgrupper som bland annat sjuksköterskor, personal inom äldreomsorg och tjänstemän. Slutsatsen: sänkta krav är en förutsättning för  att du ska känna dig mindre, oavsett arbetsplats.

– Allt fler sjukskrivs för stressrelaterade besvär. Psykisk ohälsa är i dag den största orsaken till sjukskrivningar i Sverige. Vår studie pekar på behovet av att förbättra arbetsmiljön genom sänkta krav innan problemen blir för stora, säger Christian Ståhl, biträdande professor i arbetslivsinriktad rehabilitering vid Linköpings universitet.

Medarbetarsamtal och en öppen dialog i all ära – men ytterst är det en fråga om hur arbetet är organiserat, menar Anna-Carin Fagerlind Ståhl som är psykolog och har disputerat vid med en avhandling om hälsofrämjande förutsättningar i arbetet.

– Ansvaret hamnar på den enskilda medarbetaren istället för på arbetsplatsen. Det är förebyggande arbete på organisationsnivå som krävs, inte fler mindfulnesskurser.

Här kan du läsa hela studien, som publicerades i BMC Public Health i september.