Samarbete ledord i SCAs innovationsarbete
30 Sep 2014 kl: 00:00

Samarbete ledord i SCAs innovationsarbete

För sju år sedan inledde Magnus Bergendahl sin karriär på det internationella hygien- och skogsindustriföretaget SCA som produktutvecklare för TENA inkontinensskydd. I dag arbetar han som industridoktorand inom innovationsteknik och utvecklar innovationsarbetet inom SCAs hygienverksamhet med kända varumärken som TENA, Tork, Libero och Libresse.

Varför är innovation viktigt för SCA?
– SCA vill fortsätta att vara ett lönsamt och expansivt bolag och då kräver det att vi satsar på innovation. Vi verkar på en snabbrörlig, internationell och konkurrensutsatt marknad och detta gör att vi ständigt behöver förbättra våra produkter och affärer. SCA har arbetat aktivt med idégenerering sedan mitten av 90-talet och är ett av de bolag i Sverige som driver utvecklingen inom Idea Management Systems. I dag arbetar vi både med intern idégenerering där våra 44 000 medarbetare kan bidra med idéer och lösningsförslag på de utmaningar vi ser samt med öppen innovation, då samarbete sker med aktörer utanför bolaget, exempelvis forskare, start-up bolag och leverantörer.

”Alla SCAs medarbetare uppmuntras att delta i innovationsarbetet”

Kan du ge exempel på några innovationer?
– Under 2013 lanserade vi runt 30 innovationer på marknaden. Ett exempel är analysverktyget TENA Identifi, där både idéer från medarbetare och externa parter har bidragit till lösningen. Det har utvecklats för att hjälpa vårdhem att välja rätt inkontinenslösning till sina patienter. En sensor fästs i inkontinensskyddet och ger information om vilken typ av skydd som behövs och hur ofta man behöver byta.

Vilket är ledordet i ert innovationsarbete?
– Samarbete. Vi uppmuntrar till smart och modernt kreativitetsarbete och drar nytta av den enorma kunskap och erfarenhet som finns hos medarbetare globalt. När något av våra innovationsteam är i behov av idéer lägger vi ut en utmaning på vårt intranät. Utmaningen beskriver området och uppgiften och är öppen för alla våra medarbetare att skicka in idéer till. I vår senaste utmaning deltog medarbetare från 22 olika länder.

Vad känner du dig mest stolt över?
– Att SCA har varit drivande i skapandet av det moderna inkontinensskyddet. Vi började med kvinnorna och gör nu även skydd för män och har uppmärksammat manlig inkontinens, något som det sällan pratas om. Vår målsättning är inte bara att ta fram inkontinensskydd som förbättrar livskvaliteten utan även att bryta tabun kring inkontinens.