10 Jun 2014 kl: 00:00

Saab-klimatet är nyskapande

Isabel Dreveborn och Bashar Shaba har precis avslutat ett traineeår på Saab, fyllt av utveckling i såväl Sverige som Indien och Australien. Nu ska systemingenjören Bashar utveckla Gripens nästa EW-system i Järfälla och Isabel ska, som strategisk inköpare, förhandla fram de bästa avtalen på Saab i Linköping. Även Lena Eliasson är relativt ny i sin roll som personaldirektör för Saab-koncernen. Drygt ett år har gått sedan hon började på Saab, och i dag är en av hennes närmaste utmaningar att göra teknikjätten ännu mer internationell.

Berätta om era jobb!
Bashar: – I min roll som systemingenjör på Gripens nästa Electronic Warefare-system, arbetar jag med övergripande design, utveckling, stakeholder-analys och kravnedbrytning. Systemet används för att upptäcka, påverka, försvåra eller förhindra motståndarens användning av telemedel som utnyttjar elektromagnetisk vågutbredning och egna åtgärder för att minska verkan av motståndarens telekrigföring.

Isabel: – Jag är strategisk inköpare i Linköping. Det är ett utvecklande jobb som handlar om att få till fördelaktiga villkor med våra leverantörer genom att identifiera och minimera ­kommersiella risker.

Lena: – Min roll som personaldirektör är övergripande och handlar om att leda och utveckla vår organisation och personal. Just nu är vi inne i en spännande förändringsresa med målet att bli ännu mer internationella. Vi bygger upp fler marknadskontor runt om i världen, som i Washington, London och Bangkok, och då flyttar våra säljare med till de lokala marknaderna. Syftet är att komma närmare kunderna.

Vad lockade er till Saab?
Lena: – Jag lockades av att Saab är ett High Tech-företag med internationell profil och mycket kompetenta medarbetare. Även om du som Saab-medarbetare jobbar i Sverige är det högst troligt att du har någon typ av internationell kontakt i arbetet, det tycker jag är roligt!

Isabel: – Saabs breda profil lockade mig. Även om jag är jurist så har jag alltid fascinerats av teknik och tycker att det är tillfredsställande att se och ta på produkten. Saab är med och skapar teknik som bär samhället. Det är häftigt! Förutom det så lockade Saabs traineeprogram mig till företaget. Programmet är individanpassat och fokuserar, förutom på att lära känna Saab, även på personlig utveckling. Man lär känna sig själv och får en ovärderlig språngbräda ut i arbetslivet.

Bashar: – Jag har alltid varit intresserad av flygplan och hade därför sedan länge haft siktet inställt på Saab. Jag började min Saab-karriär inom affärsområdet Aeronautics direkt efter examen. Där var jag med och utvecklade nästa Gripen innan jag fick tillfälle att gå traineeprogrammet. Genom traineeprogrammet fick jag möjlighet att utvecklas i en större dimension.

Hur var er traineetid?
Isabel: – Väldigt skoj och lärorik. Vi var totalt 16 personer med olika bakgrund i traineegruppen, beteendevetare, ingenjörer, jurister och ekonomer. För mig låg fokus på marknadsföring, inköp och juridik. Året avslutades med en praktikperiod i Australien där jag arbetade med moms och Transfer Pricing-frågor.

Bashar: – Det har varit spännande att få ta del av varandras vardag och på så sätt få förståelse för hur det är att jobba inom andra områden på Saab. Jag har verkligen fått vänner för livet och ett brett nätverk som jag kommer att ha nytta av lång tid framöver. Under min traineeperiod var jag bland annat i Indien på vårt teknologicenter i Hyderabad ”Saab India Technology Center” samt Marknadskontoret i New Delhi. En del av uppdraget var att identifiera potentiella partners, utföra marknadsanalyser, få en förståelse för marknaden och dess komplexitet samt hur Saab ska få ännu större etablissemang på den indiska marknaden. Det var mycket lärorikt, spännande och framför allt stimulerande.

Hur upplevde ni er första tid på Saab?
Isabel: – Jag har aldrig ens reflekterat över att jag har varit ny, och det tycker jag beskriver vår kultur väl. Saab-kulturen är välkomnande och öppen. Häromdagen gick jag till exempel runt i hangaren och kikade på flygplanen och då förklarar en vänlig kollega helt förutsättningslöst för mig hur flygplanen är uppbyggda och fungerar. Sådan är Saab-andan.

Bashar: – Saab-andan är dessutom etablerad över hela världen. I Indien brukar till exempel företagen vara hierarkiska – cheferna pekar med hela handen. Men på Saabkontoren i Indien är kulturen platt. Alla får tänka själva och uttrycka det de känner. Saab-kulturen präglas inte bara av öppenhet, utan visar sig även i sättet vi hanterar våra kunder. Saabs kunder har ett stort förtroende för att vi håller vad vi lovar, oftast levererar vi till och med mer än vad kunden specificerat.

Vad finns det för utvecklingsmöjligheter inom koncernen?
Isabel: – Jag har varit på Saab i ungefär ett år nu och i Saab-mått betyder det att jag är grön. Folk har jobbat här i 25 år och tycker fortfarande att det är stimulerande. Det tycker jag är ett tydligt exempel på att det finns stora möjligheter att utvecklas och utmanas här.

Lena: – Vi satsar verkligen på att utveckla våra medarbetare. Vi har till exempel en kunskapsportal med flera olika interna utbildningar. Med vilja och kunskap kan du nå hur långt som helst hos oss.

Vilka vill ni anställa framöver?
Lena: – Som det kunskapsföretag vi är, är det viktigt med duktiga medarbetare som kan agera självständigt och samverka med andra. Annars får vi inte de innovationer vi måste ha. Vi söker framför allt ingenjörer, men även jurister, ekonomer, marknadsförare och en och annan beteendevetare. Viktigast är att du är självgående och intresserad av att lära dig nya saker. Att vilja ha en internationell karriär är också en förutsättning.

När är ni extra stolta över att jobba på Saab?
Bashar: – Jag är i allmänhet stolt över att vi verkar i den domänen vi arbetar inom. Vi utvecklar framtida teknologier och är världsledande inom produkter och tjänster för militärt försvar och civil säkerhet. Det som gör oss så unika i vår bransch är att man satsar närmare 20 procent av sin omsättning på R&D. För en ingenjör att komma in i Saab-huset är rena drömmen!

Isabel: – Jag är också stolt över Saab i allmänhet, men för att nämna ett exempel så jobbar Saab i Huskvarna med minröjningsverktyg. Soldater använder verktygen när de röjer bort minor i drabbade länder. Våra produkter bidrar till att liv kan räddas.

Lena: – Jag tycker att våra tre värdeord: kunnande, förtroende och vilja förklarar Saab på ett bra sätt. Våra medarbetare är nyfikna, kunniga och framåt, och det skapar ett innovativt och nyskapande klimat.