Så utvecklas din karriär av utmaningar
3 Jul 2015 kl: 00:00

Så utvecklas din karriär av utmaningar

Utmaningar kan vara både små och stora, frivilliga och ofrivilliga. En utmaning i karriären kan därför vara allt från att du tar dig an ett nytt projekt till att det sker en omorganisering på din arbetsplats.

– En utmaning är något som är svårt, men inte omöjligt, att genomföra. Du ska känna att du klarar av en stor del av det som ligger inom den aktuella uppgiften, men till viss del ska den innehålla någon slags osäkerhetsfaktor, säger Olof Röhlander som är mental tränare, författare och en av landets mest anlitade föreläsare.

Aron Anderson: Den hjulbente äventyraren.

Han berättar att det framför allt finns två stora fördelar med utmaningar, oavsett om du själv har satt upp dem eller fått dem av någon annan.

– Självförtroendet växer i takt med att du klarar av saker du inte var helt säker på att du skulle klara av. Men förutom tillfredsställelse i stunden ger det även följdeffekten att du börjar tänka: ”Vilka fler uppgifter eller områden, som jag tidigare har varit osäker på, skulle jag kanske kunna klara av?”. Det leder till att du antar nya utmaningar och kanske siktar ännu högre, menar Olof.

Ytterligare vinster kan göras om du har dåligt självförtroende inom ett visst område och har satt din ”omöjlighetsgräns” väldigt snävt.

”En utmaning är något som är svårt, men inte omöjligt, att genomföra”

– Många gånger visar det sig att gränsen för vad vi klarar av ligger betydligt längre bort än vad vi först trodde. Och man behöver inte kasta sig ut och testa högsta nivån direkt – det bästa är ofta att börja med små, små steg i den riktningen, säger Olof.

Tips: Så vässar du cv:t med äventyr.

Nina Jansdotter är beteendevetare och karriär­coach. Hon menar att alla ofrivilliga utmaningar vi får i karriären – införanden av nya system, omorganiseringar, effektiviseringar och så vidare – gör att frivilliga utmaningar blir extra viktiga.

– I dag förändras allt, hela tiden, och genom att självmant anta utmaningar kan vi öka vår för­ändrings­kompetens och stå bättre rustade inför de tuffare, ofrivilliga förändringarna, säger Nina.

Att utmana sig själv i karriären behöver alltså inte handla om stora äventyr, som att sträva efter att bli högsta chef eller säga upp sig och starta eget. Det finns många sätt att tänja på sin egen trygghetszon och därmed bredda sitt register.

– Det kan handla om att gå på en kurs eller ett seminarium som ligger utanför ditt vanliga intresse­område. Eller att du tar mer plats på möten och ställer motfrågor om du vet att du ofta brukar hålla med. Eller så kan du utsätta dig för situationer som du vanligtvis undviker för att de gör dig obekväm, till exempel att tala inför publik, tipsar Nina.

”Genom att självmant anta utmaningar kan vi öka vår för­ändrings­kompetens”

Naturligtvis finns en risk att du inte klarar av utmaningarna. För att inte hamna i en negativ ­spiral där du misslyckas om och om igen, och till slut inte vågar anta nya utmaningar, påminner Olof Röhlander om att individanpassa utmaningarna och ta dem i så små steg du vill. Det gäller även att kunna dra lärdomar av sina motgångar.

Renata Chlumska: Bergsäker business.

– För att du över huvud taget ska kunna se ­något som ett misslyckande så måste du ju ha velat något och försökt genomföra det. Och det kan du ta med dig vidare. Personligen har jag misslyckats med en mängd saker, men jag är inte misslyckad för det. Jag vann erfarenheter, jag kanske lärde mig var min gräns går eller övervann en rädsla ­genom att åtminstone försöka – och det är det ­som jag tar med mig, säger Olof.

Han berättar att det finns ytterligare en slags utmaning, som går emot det mesta som tidigare nämnts, men som kan vara utvecklande om den används på rätt sätt: Den omöj­liga utmaningen.

– Det kan vara något helt orealistiskt, som du vet att du aldrig kommer att klara av, men som du tycker vore väldigt roligt. Till exempel att vinna Nobelpriset i litteratur. Du vet att det i princip är omöjligt, men det kan göra dig mer motiverad och bättre på att skriva. Det kan i sin tur leda till att du sätter upp nya utmaningar som inte är helt omöjliga, till exempel att ge ut en egen bok. Och då har du kommit ett steg närmare Nobelpriset, avslutar Olof.