Vad händer med lån vid konflikt?
6 Sep 2022 kl: 11:29

Vad händer med lån vid konflikt?

Konflikten i Ukraina har ställt Sverige och Europa inför en ny verklighet. Vad händer med vår privatekonomi – våra lån – i dessa oroliga tider?

Vad händer med lån i konflikt – helst ingenting!

I händelse av en konflikt kommer man att så länge som möjligt arbeta för finansiell stabilitet. Det betyder att de ekonomiska hjulen ska snurra på precis som i fredstid och att man som privatperson betalar räntor och avgifter på lånen som vanligt. Så är det tänkt, men konflikter innebär kaos och mycket kan hända.

  1. Vad händer om konflikten drar ut på tiden och ekonomin brakar samman?
  2. Vad händer med lånen om man förlorar konflikten? 
  3. Vad händer med bolånet om huset bombas sönder?

Vad händer med lånen om ekonomin brakar samman i konflikten?

I en konflikt behöver ett land ofta blåsa upp sin ekonomi för att kunna köpa in vapen, krigsmateriel och annat som plötsligt behövs för att klara av den väpnade konflikten. Resultaten blir i regel en ökad inflation som gör pengar mindre värda. Det gör att även lånet tappar värde.

Vid en måttlig inflation kan man tjäna på att inflationen urholkar lånen, om man har en stark ekonomi och om man har stora lån. Har man lite mindre pengar i hushållet kan inflationen och pengarnas minskade värde göra att man får svårt att klara av dagliga kostnader. Då ger en aning krympta lån klen tröst.

Dessutom risker länder i konflikt hyperinflation, att pengar nästan helt tappar sitt värde med fullständig ekonomisk kollaps som följd. I kollapsen tappar nationella finansiella institut sitt förtroende i landet och gentemot utländska handelskontakter. Samhället kan behöva falla tillbaka på ren byteshandel, och de privata lånen blir ens minsta bekymmer. I hyperinflation är alla förlorare.

Vad händer med lånen om man förlorar konflikten?

Det finns ingen manual för en förlorat konflikt eller för hur privatpersoners ekonomi kommer att se ut när landet förlorar sin självbestämmanderätt annat än att det blir krångligt. Återigen är hyperinflation en fara. Det drabbade Tyskland som efter första världskriget var tvungna att trycka upp stora mängder nya sedlar för att betala sitt svidande krigsskadestånd. 

En annan risk är att den främmande makten tar över och urholkar landets ekonomi för egen vinning. Problemen kan spädas på genom att dokumentation försvinner i takt med plundringar och allmän förstörelse. Hur gör man om man har kvar sitt lån på sin bil med bilen som säkerhet samtidigt som alla bevis för att man äger bilen är som bortblåsta? Kanske har bilen till och med konfiskerats. Kort sagt, det är oförutsägbart och otrevligt.  

Vad händer med bolånet om huset bombas sönder?

När det gäller förstörd egendom finns det en del information att tillgå i bankernas lånevillkor. Med stor samstämmighet frånsäger sig bankerna ansvar vid skador, förluster och liknande som orsakas i händelse av konflikt. Det vill säga, bankerna håller kvar sina lån på egendomar oavsett om de är intakta eller bombade till grus. 

Samtidigt frånsäger sig de flesta försäkringsbolag ansvar när det gäller skador som orsakas av force majeure, alltså onormala och oförutsägbara händelser – som en konflikt. De här villkoren från bank och försäkringsbolag slår ihop som en rävsax kring den som förlorat sitt hus i bomberna. Inga pengar i ersättning och oförändrade bolån. 

Med kunskap får man det bästa utgångsläget

Ungefär liknande villkor gäller även utomlands. Tyvärr kan man inte lita på att det finns en politisk insats för att hålla drabbade privatpersoner under armarna. I konflikt står allt på ända. Men oavsett kris klarar man sig bättre om man går in i krisen från en stark position.

Med kunskap kan man förbereda sig så bra det går i fredstid, hålla ordning på sina lån samt använda hjälp från en bra hemsida för att se till att ränteläget är fördelaktigt och att lånet blir så litet och så billigt som möjligt. Oavsett kris kommer små billiga lån vara lättare att hantera än stora dyra motsvarigheter.