Så skapar du flexibla och psykologiskt trygga team
Din karriär 23 Jan 2024 kl: 15:36

Så skapar du flexibla och psykologiskt trygga team

Trygghet på en arbetsplats. Hur viktigt är det egentligen? Mer bestämt psykologisk trygghet. Begreppet är ofta använt inom privatpsykologin, men hur mycket vet du som ledare egentligen om dess effekt på din grupp? Ofta kan det faktum att man skrattar och har kul i sin arbetsgrupp misstas för att gruppen är trygg och välfungerande. Ni känner ju varandra. Gillar varandra till och med. Men, en grupp som skrattar och har kul ihop är inte alltid kännetecknet för en grupp som presterar konsekvent, utvecklas och lär av sina misstag.

 Personal & Ledarskap samtalade med Sofia French, utbildare och konsult på Framfot om definition och vikt av psykologisk trygghet i en grupp, hur man bygger, upprätthåller och främjar den samt varför det är så viktigt att väga in detta i det dagliga arbetet på arbetsplatsen.

Vad kännetecknar en hög psykologisk trygghet i en arbetsgrupp eller annat professionellt sammanhang?

– Jag skulle säga att det är något som skapas ur de konstellationer man är i. Att vem som helst i teamet kan ta upp svåra problem och frågor, säger Sofia French.

Andra tecken på psykologisk trygghet i en arbetsgrupp är:

  • Förmåga att uppmärksamma och prata om olika typer av misstag
  • Förmåga att lyfta och diskutera problem (testa, lära och tillämpa)
  • En tillit till både gruppens och den egna förmågan
  • Mod och vilja att testa oprövade tankar och idéer – tänka högt tillsammans

En klar indikator på att er arbetsgrupp jobbar utifrån psykologisk trygghet är att deltagarna i gruppen är trygga med sin egen position. Ni når förmodligen förväntade resultat och jobbar efter stadiga arbetsmetoder som inte svajar eller växlar över tid. I dagens arbetsfält, med konsultanställningar, frilansuppdrag, osäker konjunktur och tillfälliga projekt kan det vara svårt att utforma ett team som får möjligheten att lära känna varandra över tid och därmed förfina sina gemensamma resultat. Det som efterfrågas är goda resultat på kort tid.

Men, hur får man dessa resultat, med en grupp som exempelvis kommer samman för första gången i ett, låt oss säga, lanseringsprojekt och förväntas leverera resultat om två veckor, inte två år? Hur skapar man trygghet, när man samtidigt ser att samsyn och samarbete är faktorer som tar tid att utvecklas? Det finns några nycklar som får det där lanseringsprojektet, hastigt sammansatt, att ändå leverera enligt beräkning.

Gör misstagen till en del av affärsnytan

Sofia French berättar att mycket av forskningen kring psykologisk trygghet på  arbetsplatsen är formulerad och fördjupad av Amy C Edmondson, professor i ledarskap vid Harvard Business School. Något som hon fokuserat på i sin forskning är misstag som uppstår i arbetslivet. Det finns framförallt tre olika typer av misstag:

  • Intelligenta misstag: Som oundvikligen uppstår när  ni provar något nytt, en ny arbetsmetod, system eller om ni byter roller i gruppen.
  • Komplexa misstag: Sådant ni inte kan förutse, såsom bristande resurser eller en felberäkning i budget. Ofta kännetecknade av hög komplexitet i kombination med låg påverkan
  • Förutsägbara/undvikbara misstag: Orsakade av slarv, nonchalans eller bristande förmåga

Team som är trygga att lyfta och diskutera misstagen de gör har inte bara lättare att identifiera vad som kan förbättras; ett misstag blir inget som bör undvikas till varje pris utan ett naturligt steg i processen, så länge de hör till kategorin intelligenta misstag.

Psykologisk trygghet är inte ett självändamål. I slutändan handlar det om affärsnytta och att skapa goda resultat. För att varje tillfälligt eller långsiktigt sammansatt konstellation ska kunna uppnå sitt bästa, måste vissa misstag eller dikeskörningar ske. 

– Vi kommer behöva gå bet ibland, säger Sofia French. Att skapa en miljö där det är tillåtet att testa nya saker, att våga göra misstag och berätta om dem, är några grundpelare för att uppnå psykologisk trygghet.

Vad är chefens roll när det kommer till att främja psykologisk trygghet?

– Chefen har ett övergripande ansvar att inkludera alla i processen. Finns det förutsättningar för alla att bidra? Har alla koll på förväntningar och det önskade utfallet?  

När nya grupper skapas, till exempel projekt som sträcker sig över flera avdelningar så kanske det inte heller finns en tydlig chef för projektet. I sådana fall är det viktigt att ändå få till en trygg miljö, t.ex genom att upprätta en gemensam spelplan och tydliggöra förväntningar. 

”Teaming” som verb
Ofta används termen ”teama ihop er”. Kanske har ni en workshop under konferensen och ska gemensamt brainstorma idéer, krossfunktionellt över avdelningar. Det som händer då är något som Amy Edmondson kallar för ”teaming”. Nu ett verb och inte ett substantiv längre.

Teaming kan uppstå direkt när ett gäng personer samlas kring att lösa ett problem. Det är här och nu. När teaming uppstår så skapas också möjlighet för psykologisk trygghet att ta plats i det ögonblicket. Det krävs då inte flera år av samma arbetsgrupp med fasta roller för att uppnå trygghet. Med rätt verktyg och mindset kan det alltså uppstå direkt i mötet med andra.

– Tänk dig att en person försvinner från en arbetsgrupp om elva personer. Det är lätt att tänka att hela gruppen då måste omformas. Om fokuset ligger på gruppens beteende mot och för varandra, så är arbetsgruppens funktion inte lika beroende av de olika utvecklingsfaserna som mycket tidigare forskning fokuserat på. Så länge man fokuserar på gruppens beteenden: möjlighet att göra misstag, testa, lära och tillämpa, så är en fast konstellation av individer inte av lika stor vikt.

Att jobba bättre med misstag är en fortsatt tendens
När det kommer till trender inom forskningen kring psykologisk trygghet så är det just olika typer av misstag som kommer att stå i centrum i Amy Edmondson nya bok. Att vi ständigt och fortsatt behöver ha en utforskande inställning till livslångt lärande och ny kunskap.

– Mycket av den här forskningen handlar om att vi behöver vara “open minded” “lära oss nya saker” och dyka in i arbetsuppgifter vi inte är experter på, avslutar Sofia French.

För den som önskar lära sig mer och få verktyg till att skapa trygghet i sin arbetsgrupp så erbjuder Framfot bland annat seminarier, kurser och utbildningar inriktade på bland annat agil projektledning.

Tips!

Kostnadsfritt seminarium: Forma team i världsklass med psykologisk trygghet 

Certifierad agil projektledare

Djupdyk i hur agila metoder kan användas i din verksamhet, lär dig facilitera grupper framgångsrikt och bygga starka team med psykologisk trygghet. 

Certifierad ledare – uppskattad chefsutbildning i 3 delar 

Skapa förutsättningar för att bli trygg i rollen som ledare., med riktigt bra ledarskapsträning. 

Denna artikel är ett annonssamarbete med Framfot

Text: Lisette Ferreira Pinho