Så påverkas ditt liv av ditt förnamn
6 Sep 2016 kl: 00:00

Så påverkas ditt liv av ditt förnamn

Du gynnas mer av folk om ditt namn är lätt att uttala

I en undersökning kom forskarna fram till att personer, vars namn är enklare att uttala, i större utsträckning har roller högt upp i organisationer. En av psykologerna som utförde undersökningen förtydligar: ”När vi kan processa information enklare, när det är enkelt att förstå, gillar vi det bättre.”

Samma undersökning kom fram till att företag med enkla, korta namn i större utsträckning gick bra på aktiemarknaden.

En annan undersökning, gjord av LinkedIn, analyserade förnamnet på över hundra miljoner användare och kom fram till att män med korta namn – som Bob, Jack och Bruce – var överrepresenterade bland alla verkställande direktörer.

Du har större chans att få anställning om ditt namn är vanligt

Det här fenomenet tangerar ovanstående, men enligt en undersökning kom forskarna fram till att de kandidater med vanligast namn (eller de minst unika namnen) var mer omtyckta.

Detta kan också ha att göra med det som en annan undersökning, från Shippensburg University, kom fram till om att personer med ovanliga namn medvetet eller omedvetet kopplas samman med ungdomsbrottslighet. Forskarnas teori om varför lyder så här: ”Ungdomar med ovanliga, icke-populära namn kan få svårare att komma till rätta socialt och accepteras av sina jämnåriga.”

Om du har ett ”vitt” namn ökar chansen för dig att anställas

I en undersökning fick de ”vita” namnen Emily Walsh och Greg Baker 50 procent mer återkoppling från arbetsgivare jämfört med de ”svarta” namnen Lakisha Washington och Jamal Jones. Forskarna kom fram till att ett ”vitt” namn är värt ungefär åtta års arbetslivserfarenhet.

Om ditt efternamn är närmare början av alfabetet har du en större chans att komma in på en bättre skola

Enligt en tjeckisk studie som undersökte sambandet mellan 90 000 studenters efternamn och möjlighet att komma in på finare skolor ökade chansen om deras namn var närmre början av alfabetet. (Det gällde även om de studenter med ett efternamn som började på en bokstav framåt alfabetets slut hade bättre betyg.)

Om du använder ditt mellannamns initial tror folk att du är smartare och mer kompetent

En annan studie, där forskarna lät studenter betygsätta samma uppsats, där de bytte ut författarens namn, slog fast att författarna med mellannamnsinitialer fick högre betyg, och det namnet med flest mellannamnsinitialer – David F.P.R. Clark – fick allra högst betyg.

Källa: Business Insider. (Observera att lejonparten av forskningen som refereras till är amerikansk, så därför kan vissa kulturella skillnader förekomma.)