Så här nätverkar du effektivt!
29 Jan 2020 kl: 00:00

Så här nätverkar du effektivt!

Granovetter är den stora forskaren på bland annat nätverk i världen.
Han och Ivan Misner, ”Father of Modern Networking”, menar att du får över 20 fler rekommendationer från personer som du har en nära relation till än någon du endast känner bra.

Granovetter menar att när det gäller att hitta inspiration till nya produkter och till nya affärer spelar de svaga banden större roll än de starka banden. Din familj har du starka band till. Dina bekanta, kolleger och kunder har du ett svagare band till. Dom har kunskap som du saknar. I mitt arbete som managementkonsult och professionell nätverkare för jag ständigt över kunskap från en bransch till en annan med stor framgång.

För att fånga denna paradox rörande svaga band kallar Granovetter detta, ”styrkan i svaga band”. Kontakter, kort sagt, utgör en källa till makt. Desto fler kontakter du har, desto mer makt har du. Men det gäller också att ha rätt typ av kontakter med utgångspunkt från ditt syfte med ditt nätverkande. Du har heller inte tid med att nätverka ineffektivt.

Roadmap för ett effektivt nätverkande:

Vilken form av nätverkande passar just dig bäst?

Du kan välja på att bli medlem i ett nätverk, betala en professionell nätverkare som ger dig de kontakter som du har behov av eller själv skapa dessa kontakter.

Vad är syftet med ditt nätverkande?

Vill du få kunskap om hur andra löser de utmaningar som du löpande ställs inför, omvärldsbevaka, få flera kunder eller få allt detta på en och samma gång? Du ska sedan ställa dig frågan: ”Vilka kontakter stöder mitt syfte?

Be om en lista över deltagarna i ett nätverk eller definierat vilken position, bransch eller företagsstorlek kontakterna ska ha.

Lyssna mer än du pratar!

Nätverkande ska ge dig nya strategiska kontakter. Det får du inte genom att sälja in dig själv och dina erbjudanden utan genom att vara genuint intresserad av den andra personen. Ställ öppna frågor. Berätta kort vad du gör genom storytelling. Du blir mer trovärdig och andra får en bra bild hur det skulle vara att jobba med dig.

Var lite annorlunda så syns du mera!

På nätverksträffar har deltagarna liknande klädsel, beteenden och bakgrund. Vi bor och lever i ungefär samma miljöer. Det är svårt att sticka ut. Man behöver inte ha tatueringar på händerna, som jag har för att synas. Det räcker bra om man exempelvis sätter i system att ställa smarta frågor under föreläsningarna eller bära olika snygga scarfs eller flugor.

Hjälp andra med din expertis och med dina kontakter utan krav

För att få ska du börja med att ge. Var generös med din kunskap och dina kontakter.

Gå med i ett nätverk där du får grundaren eller någon som brinner för nätverk som din primära kontaktperson.

Denne ska helst ha ett eget stort nätverk bland dom kontakterna som du vill få och vara bra på business matchmaking – Förmedla affärer och affärskontakter på en hög och välmatchad nivå till och från sitt nätverk.

Var uthållig

Den sista och kanske viktigaste punkten är uthållighet. Ge inte upp! Alla nätverkare har haft stunder då det känts som om det inte ger något. Men det är i dessa stunder det gäller att bita ihop, gilla läget och bara mata på. Ingen har någonsin kommit någonstans i business genom att ge upp vid minsta motgång. Duktiga nätverkare har sin framgång att tacka för att de var just uthålliga och orkade hålla på i väldigt många år innan deras stora genombrott kom. Det är inte alltid lätt att nätverka. Men det är mycket roligt och det fungerar. Med hjälp av tipsen ovan har du möjlighet att skapa en bra grund för ditt effektiva nätverkande som hjälper dig att nå dina mål.

 


av: Richard Lium, nätverksproffs