Så fixar du utlandsjobbet
14 Maj 2014 kl: 00:00

Så fixar du utlandsjobbet

För Sofie Gellin, Business Developement Manager på Canon, var det långtifrån en slump att hon hamnade just i Ryssland.
– Jag pluggade lite ryska vid sidan av mina studier i Lund baserat på att Ryssland hade – och till viss del fortfarande har – en väldigt stark tillväxtmarknad. Det i kombination med att organisationen för Canon Ryssland var relativt ny gjorde att jag kände att det skulle vara spännande att prova på att jobba där.

Vd:n för Canon i Ryssland hade varit vd även i Sverige, därför fanns det en bra ingång för Sofie. Så när traineeprogrammets sista halvår närmade sig åkte hon österut. Totalt blev det två år i Moskva i rollen som Marketing Manager för företagslösningar.

Vad hade du för förväntningar inför flytten?
– Jag hade aldrig varit i Ryssland innan och hade inte några direkt förutfattade meningar. Mitt sinne var ganska öppet och det tror jag var bra för det är väldigt svårt att förutse vad som händer där, kulturen är ganska annorlunda, framförallt affärskulturen.

Hur då?
– De arbetar på ett mer hierarkiskt sätt än vad vi är vana vid i Skandinavien. Generellt sett så upplever jag att man ofta gör det man ska och kanske inte alltid arbetar så proaktivt. Sedan är det ovanligt med kvinnor i näringslivet och väldigt mansdominerat på högre positioner. Men jag tog det för vad det var och jobbade med de förutsättningar som fanns. Eftersom jag var utlänning förenklade det något för mig, de flesta är medvetna om att arbetsättet ser annorlunda ut utomlands. Men stundtals var det jobbigt at inte bli bemött på samma sätt som jag skulle blivit i Sverige. Jag fick helt enkelt jobba lite hårdare för att nå resultat.

Hur är Moskva att bo i?
– Det är väldigt speciellt. Jag hade svårt att få grepp om staden, den är allt på samma gång. Vacker och ful, fattigt och rikt, gammalt och nytt. Det tog mig ungefär ett halvår innan jag började uppskatta Moskva. Först efter att jag hade insett att det inte gick att definiera staden kunde jag omfamna den som den var.

Vad är det bästa med att jobba utomlands?
– Du växer otroligt mycket, både som privatperson men också i din yrkesroll, och du blir väldigt rik på erfarenheter som du har stor nytta av sen. När jag kom tillbaka till Sverige kände jag att jag kan bidra med nya synsätt för ju mer erfarenhet du har desto större perspektiv får du och du kan hitta lösningar på problem på ett helt annat sätt än tidigare.

Sofies tips till dig som vill göra karriär utomlands
1. Se till så du har baskunskaper inom det lokala språket.
2. Om du vill göra internationell karriär skaffa då jobb på ett internationellt bolag. Då finns ofta stora möjligheter till att resa.
3. Identifiera vilket område du är intresserad av och sök dig till bolag som har stor närvaro eller expansionsplaner i just det området.
4. Ha ett öppet sinne och försök att inte föreställa dig för mycket hur det ska bli och vara när du väl är på plats. Ha en förutsättningslös inställning och ta dagen som den kommer.
5. Hitta någon på företaget som du kan anförtro dig åt, en person som du litar på och som kan hjälpa dig den första tiden och tipsa om sådant som du behöver veta. Det är viktigt att få höra vad du ska tänka på i kommunikationen med andra.
6. Var positiv. Alla uppskattar någon som är glad och verkar intresserad. Våga prata med människor och se till att få en inblick och förståelse för alla delar av verksamheten. Lär känna kollegor på olika avdelningar.