Så får du folk att älska dina idéer
16 Feb 2015 kl: 00:00

Så får du folk att älska dina idéer

Tänk som en säljare. I en ideal värld skulle dina chefer direkt inse briljansen i alla dina förslag men så ser inte den bistra verkligheten ut. De måste övertygas. Gör en uppställning där du väger kostnader mot den faktiska nyttan och redovisa tydligt och konkret exakt hur mycket ni skulle kunna vinna om ni gör på ditt sätt.

Med lite smicker kommer man långt. När du säljer in din idé bör du vara noga med att tala just till den du säljer den till. Visa på hur viktig roll personen har och prisa hens positiva egenskaper som kommer att göra projektet till en succé. Var dock noga med att vara sanningsenlig och att inte överdriva. Du vill inte uppfattas som en lismare.

Slå an rätt sträng. Tänk på din chef som din kund. Kunden har inte alltid rätt, men en kund kommer heller inte att köpa något som hen inte behöver eller vill ha. Ta reda på vad din chef vill ha och vilken känsla det ger. Känner din chef sig stressad? Använd då argument som beskriver hur lugn och välordnad hens tillvaro kommer att bli när ni implementerar din idé.

Var pedagogisk. Visa på hur din idé fungerar från ax till limpa och betona vilka positiva effekter som kommer att dyka upp genom hela kedjan. Var dock noga med att även nämna utmaningar som potentiellt väntar längs vägen. Chefen är (förhoppningsvis) inte någon okritisk dumbom och ingen uppskattar känslan av att bli förd bakom ljuset.

Follow the money. Pengar är ofta den stora stötestenen till varför idéer inte genomförs. Gör beslutet enkelt för beslutsfattaren och ha färdiga förslag för hur man skulle kunna finansiera din idé.

Engagera mera. Visa hur viktig du tycker att din idé är och låt det märkas när du pratar om den. Engagemang smittar av sig – och ju fler som brinner desto större brasa blir det. Om du i vanliga fall är en introvert person kommer din låga ge dubbel sprängkraft.

Låna andras strålglans. Känner du att du har en bra idé men att du saknar lite pondus i ett visst sammanhang? Prova med att referera till någon som folk vanligtvis lyssnar på, det kan vara en kollega som är expert på området, den som har den informella ledarrollen eller varför inte chefen om hen besitter verklig makt? Känner du att det behövs ännu mer power kan du även prova att anamma tongivande personers sätt och uttryck. Se dock upp för att använda begrepp du inte själv förstår dig på. Trovärdighet är A och O, när du ska sälja in en idé som ett proffs.