Respekt, ansvar och mod – grundstenar på VINNOVA
13 Okt 2014 kl: 00:00

Respekt, ansvar och mod – grundstenar på VINNOVA

Hon har tolkat om Schengenavtalet i Strasbourg, lämnat Tyskland för Piteå i början av 80-talet och efter dryga 20 år i norra Sverige flyttat till huvudstaden. Väl där fick Marlen Sibbel-Becker uppdraget att driva förändring, från VINNOVAs traditionella personalenhet till en proaktiv och modern HR-enhet.

Hur arbetar VINNOVA med HR?
– HR-avdelningar blir lätt det femte hjulet som snurrar vid sidan om i många organisationer. Här är vi en aktiv part i hela verksamheten. Vi jobbar mycket med de tre begreppen ledarskap, medarbetarskap och kompetens som är bärande delar i HR-arbetet. Förutom strategiska frågor som kompetensförsörjning har vi tagit ett grepp om beteendekompetenser, till exempel samarbete och lyhördhet. Vi har en värdegrund som lyder respekt, ansvarstagande och mod, för att kunna leva den är det viktigt att hitta en bra balans mellan sak- och beteendekompetenser.

”Chefer utan egen agenda når långsiktig framgång”

Hur skulle du beskriva din ledarstil?
– För mig är tillit väldigt viktigt, har man en dialog och lyssnar på varandra tror jag att man kommer långt. Mod är en annan egenskap som varit viktig i min ledarkarriär och i mångt och mycket varför jag fick det här jobbet från första början. Mod för mig är förutom att driva processer som kanske är obekväma även att rannsaka sig själv. Går något snett så går det inte bara att slå ifrån sig och säga ”det funkade inte”. Varför fungerade det inte och hur undviker vi att det händer igen? Det är viktigt och det kräver mod.

Vad är ett modernt ledarskap för dig?
– Jag är lite tveksam till rubriken ”modernt ledarskap” då det involverande ledarskapet som ofta benämns faktiskt funnits under de senaste 15-20 åren. Jim Collins skriver om nivå 5-ledare i sin bok ”Good to Great” och de organisationerna som verkligen lyckas är de med chefer utan egen agenda. De som har stor ödmjukhet kombinerat med vilja att nå långsiktig framgång för organisatio­nen. För mig är det ett vettigt och framgångsrikt ledarskap.

Berätta om projektet ”Rörlighet i staten”!
– Det är ett projekt vi startat tillsammans med andra myndigheter och näringsdepartmentet där vi lånar kompetens mellan varandra. Tanken är att våra och andra myndighetsanställda ska få nya idéer och insikter att ta med sig hem till sin egen arbetsplats. Ett projekt som gagnar både individen och organisationen.