Rätt person med rätt attityd – på rätt plats
3 Dec 2014 kl: 00:00

Rätt person med rätt attityd – på rätt plats

Julia Andrén startade sin Nestlé-resa med en studiepraktik inom e-handelsområdet för bara några år sedan. I dag har hon det övergripande ansvaret för att koordinera och pusha de nordiska länderna framåt inom just näthandel. Robert Auselius har verkat inom företaget under drygt ett decennium och som titeln Head of Nordic Channel Category Sales Development antyder, ansvarar han för utvecklingen av kaffe och dryck på Nestlés nordiska marknader.

Hur stöttar Nestlé sina medarbetare när det kommer till karriärutveckling?
Julia: – Nestlé har verkligen stöttat min utveckling! Jag är till exempel den första som har rollen som Nordenansvarig inom eCommerce och jag har själv fått vara med och forma rollen från grunden, vilket är häftigt. Jag har gått igenom en otrolig utveckling sedan jag kom till Nestlé, stödet och utmaningarna jag har fått har gett mig en trygghet i mig själv.

Robert: – Utvecklingsmöjligheterna hos oss bygger i mångt och mycket på ett ledarskap där vi ser varje individ och är lyhörd för deras vilja och potential. Som ledare på Nestlé är det en spännande utmaning att både få alla i teamet att sträva åt samma håll men även att pusha medarbetarna framåt i sina karriärer.

Hur ser ni på ert eget ledarskap?
Robert: – Jag tror mycket på frihet under ansvar som en del i vår process för att kunna uppnå våra ambitiösa mål. Nestlé är ett högpresterande företag som fokuserar mer på samarbete och resultat än på rangordning och hierarki. För oss är det viktigt att hitta rätt personer som delar våra värderingar. Rätt person med rätt attityd – på rätt plats. Därefter handlar det om att coacha, inspirera och ge medarbetarna bästa möjliga plattform där de kan använda sin kompetens. Har du en vilja att växa så har du Nestlés stöd att påverka din egen karriär i en internationell miljö, både lokalt och på en global skala.

Julia: – En viktig nyckel är också den innovativa kulturen som skapar en stark framåtanda. E-handel i sig är innovativt och var ett spår Nestlé satsade på tidigt trots att volymerna inte var stora. Det var rätt beslut, i dag växer e-handeln med 30 procent varje år. Hela den satsningen med stora resurser och sättet vi får utrymme att experimentera med nya idéer andas verkligen innovation. Att få spelrum och förverkliga sig själv och sina mål, är en viktig anledning till varför man trivs på Nestlé.