10 Jun 2014 kl: 00:00

Rafael bedriver ett ambitiöst och utvecklande ledarskap

På BillerudKorsnäs i Gävle arbetar Rafael Carvajal som p­roduktionschef. Rafael ­startade sin karriär hos BillerudKorsnäs som trainee. I år firar han tio år på företaget och han uppmuntrar unga med chefsambitioner att våga ta egna initiativ.

Vad jobbar du med?

– Jag är produktionschef för en kartongmaskin på BillerudKorsnäs pappersbruk i Gävle.­ Det innebär att jag har ansvar för arbetsmiljön och de anställda som jobbar i produktionslinjen. Vi är totalt ett 60-tal personer, jag är direkt chef över åtta av dem, och resterande medarbetare ansvarar två gruppchefer över. Maskinen är igång 24 timmar om dygnet, året om, så det är mitt ansvar att se till att mina medarbetare har de verktyg som krävs för att sköta sitt arbete dygnet runt och att säkerheten är hög.

Vilka utmaningar ställs du inför?


– Min största utmaning är förändringsledning. Det handlar framför allt om attityd och engagemang. Att ena gruppen och få dem att acceptera och hänga med på ­planen vi sätter upp. Ibland måste förändringar ske vilket kan tas emot på olika sätt av olika individer, alla gör inte vågen vid tanken på en förändring. Men ibland måste du våga prova. Lyckas inte en förändring gäller det även att vara prestigelös, ta ett steg tillbaka och erkänna sitt misstag, för att sedan prova en annan väg.

Hur skulle du beskriva din ledarstil?


– Coachande men även med egenskapen att kunna peka med hela handen när det behövs. I största möjliga mån tycker jag att frågor ska diskuteras men ibland måste man ta obekväma beslut för företagets bästa. Det viktiga är att inte ta beslut bara för att man kan, utan alltid ha företagets bästa i åtanke.

Har du några tips till andra unga med chefs­ambitioner?

– Våga! Om du är intresserad, våga fråga, våga prova och ta de möjligheter som ges. Sitt inte och vänta på att få det serverat, utan tala öppet om dina mål och intressen. Kom också ihåg att ingen kan allting från första början, du kommer att bli bättre av att praktisera rollen och kommer att växa med uppgiften, säger Rafael och fortsätter:
– Var en god förebild, lägg tid på dina medarbetare och visa att du är intresserad. Ditt engagemang och ditt intresse smittar av sig på övriga i gruppen, klarar du det kommer du att gå långt.