16 Maj 2009 kl: 00:00

”Radikalt” förslag att bota Ungdomsarbetslöshet

Tankarna började med en tv-reklam där det konstaterades, kort och gott, att ingen arbetar så energiskt som en ung människa i karriären, och ingen har så stor erfarenhet som 50+, samtidigt som dessa är de som åldersgrupper som har svårast att komma in på arbetsmarknaden. Detta är mycket märkligt, men kanske inte så märkligt om man ser på det svenska systemet. Jag har funderat och har tre huvudtankar om hur man skall kunna råda bot på ungomdsarbetslösheten, och samtidigt lösa många andra problem.

För det första, LAS (Lagen om anställningsskydd), som innebär bland annat den ökända ”sist in, först ut”-principen. Denna kringgås rätt ofta med hänvisan till specifik kompetens och liknande. Men det innebär ändå att det är en stor riks att anställa en ny person till en arbetsplats, det är svårt och komplicerat att bli av med personen om det skulle behövas och liknande. Jag tror inte på att man helt skall skrota LAS, för i mina ögon behövs det ett anställningsskydd. Men man kan möjligen införa undantagsregler, ge provanställningen ännu mer frihet och liknande. Med små förändringar här så tror jag att företag skulle våga chansa mer, att ge oerfarna en chans att få erfarenhet.

För det andra, ekonomi. Det är en självklarhet att desto mer erfaren, desto duktigare man blir o.s.v desto högre lön förtjänar man. Detta i samband med att människor vill ha sin ekonomi tryggad, sin karriär igång och sin sociala situation säkrad innan de eventuellt väljer att skaffa familj och liknande leder till lågt barnafödande, ungdommar som lever hemma tills de är 25 eller äldre o.s.v. Jag tror snarare att man skall ge de personer som ställer sig själv till arbetsmarknadens förfogande för första gången skall få en bra start, en trygg ekonomi, för att bygga sin framtid. Mitt förslag är att de första 7 månaderna av en heltidsanställning så är man som arbetare fri från att betala skatt. Detta leder med nuvarande regelverk att personen i fråga har passerat 6-månaders strecket, och därmed fått fast anställning, samtidigt som personen i fråga har byggt upp ett bra kapital för att skapa sitt eget liv. Detta är självklart en stor kostnad, det förstår jag också. Men jag tror att slutresultatet av detta blir att man har en ung, erfaren arbetskraft som får eget boende, eget liv och egen karriär betydligt tidigare än idag.

Dessutom kan ovanstående ha två effekter. För de företag där lönen är det viktigaste skälet att anställa en person, så kan de ge en låg lön men för den anställde så får han/hon ut lika mycket i lön som en som betalar skatt. För de som inte ser lön som ett problem, så innebär det en oerhört bra start för en människas väg in i vuxenlivet med hög lön.