Prysmian Group har ett klimat som gynnar tjejer i teknikbranschen
16 Nov 2017 kl: 00:00

Prysmian Group har ett klimat som gynnar tjejer i teknikbranschen

Anna Håmås har alltid varit intresserad av hur saker och ting är uppbyggda. Intresset fördjupades i skolan och därför valde hon att läsa till kemiingenjör.

– Det känns som att kemi är grunden till förståelsen för världens uppbyggnad. Kemi är kittet mellan fysik, matte, naturvetenskap och biologi. Det är kul och intressant och dessutom hade vi en bra kemilärare som inspirerade mig, säger hon.

Rollen som utvecklingsingenjör

Anna är utvecklingsingenjör på Prysmian Group och arbetar främst med de polymera materialen i en kabel.

– Jag jobbar nära inköp med att hitta bättre och mer priseffektiva material. Jag håller regelbunden kontakt med teknikerna på de företag som levererar material till oss. Vi pratar till exempel om utvecklingen och vad de har för planer för materialen i framtiden, säger hon och fortsätter:

– När vi har problem i vår tillverkning utreder jag vad som orsakar felet, hur vi kan avhjälpa problemet och få processen att fungera bättre. Ibland rådfrågar jag våra leverantörer för att vi ska slippa uppfinna hjulet.

”Jag gillar att jobba med utveckling.”

Förebyggande arbete gav resultat

För tre år sedan inledde Anna ett förebyggande arbete med att kvalificera leverantörer och material i syfte att säkra leveransen. Ett år senare blev det stor brist på flera material inom plastbranschen och befintliga leverantörer kunde inte tillgodose marknaden.

– Lagom till bristen hade vi så pass många kvalificerade material och leverantörer att vi inte blev drabbade och vi kunde fortsätta producera kabel i den takt som marknaden efterfrågade. Det var väldigt kul att se att mitt arbete gav så tydligt resultat, säger Anna.

Stor frihet och variation

Anna har varit på Prysmian Group i snart fyra år och har inga planer på att sluta.

– Jag gillar variationen, att jobba med utveckling och hitta nya möjligheter och vägar. Vi har stor frihet att använda de material som vi anser är de bästa. Vi har vår del i Nässjö med tillverkning. Våra systerfabriker runtom i världen ger support och vi utbyter erfarenheter mellan varandra, samarbetet skapar en unik ryggrad inom företaget globalt. Jag trivs med mina kollegor och vi har en bra atmosfär, säger Anna.

Prysmian Group arbetar ständigt för att locka fler tjejer till teknikbranschen. Företaget har bland annat projektet ”side by side” med mentorskap och utbildningar för tjejer och har ett uppsatt mål på hur många tjejer som organisationen ska ha de kommande åren.

– Företaget är bra på att ge oss kvinnor chansen att visa att vi kan. Jag tycker att arbetsplatser i allmänhet alltid fungerar bäst om både män och kvinnor finns representerade, avslutar Anna.