Populärt med dubbel examen
2 Feb 2014 kl: 00:00

Populärt med dubbel examen

Sammanlagt tog 63 000 personer examen i högskolan under läsåret 2012/2013, vilket är en ökning med nästan 4 000 personer, eller sex procent, jämfört med föregående år. Det visar en ny analys från Universitetskanslersämbetet.

– Fler än någonsin tog en examen från högskolan förra läsåret. Kvinnorna var i klar majoritet, 63 procent jämfört med 37 procent män, säger Magdalena Inkinen, utredare på Universitetskanslersämbetet.

Sammanlagt utfärdades 74 400 examina till cirka 63 000 personer. Många tog alltså ut fler än en examen, en trend som blir vanligare för varje år. Det vanligaste är att man tar ut både en generell examen och en yrkesexamen, exempelvis en kandidatexamen i kombination med sjuksköterskeexamen.

Kandidatexamen är den i särklass största generella examen och sedan förra läsåret har antalet utfärdade kandidatexamina ökat med tio procent. Även masterexamen har ökat stort, med 19 procent jämfört med läsåret innan. Däremot minskade den ettåriga magisterexamen för första gången sedan den infördes 2007, en minskning på fem procent.

Lärarexamen ökade mest bland yrkesexamina
Läsåret 2012/13 tog 8 200 personer ut en lärarexamen. Det är den överlägset största yrkesexamen. Därefter följer sjuksköterskeexamen med 3 800 examina och civilingenjörsexamen med 3 300 examina.