2 Mar 2022 kl: 14:11

Jobbet & Livet: Vad gör du när du är ensam kvar?

När krisen skapar varsel och uppsägningar kan det bli svårt för den som har jobbet kvar. Hur förändras gruppdynamiken? Ska man vara psykolog åt ledsna kollegor? Och är det moraliskt rätt att fundera på sitt nästa steg i jobblivet?

Av: Jobbet & Livet