Platzer Fastigheter expanderar i ett växande Göteborg
11 Dec 2014 kl: 00:00

Platzer Fastigheter expanderar i ett växande Göteborg

Mikael Dotevalls mål efter examen var att få anställning på ett fastighetsbolag, allra helst i Göteborgsområdet. Något han lyckades uppnå.
– Jag är uppvuxen här så det känns roligt att få möjlighet att vara med och utveckla regionen. Att jag dessutom arbetar för en ledande aktör som ger mig stort förtroende är jättekul.

Ekonomi, juridik och teknik
Att förvalta fastigheter innebär allt från att träffa byggare och kommunala tjänstemän till kontakt med befintliga hyresgäster och potentiella kunder.
– För mig stod valet mellan att bli arkitekt eller ingenjör. I dag är jag glad att jag valde som jag gjorde. Det har gjort att jag nu får stor variation i mitt dagliga arbete. Kontraktsskrivning och förhandlingar innehåller juridik, alla våra fastigheter har estetiska och tekniska krav som ska uppfyllas samtidigt som allt vi gör styrs av budget och ekonomi. Kombinationen av dessa tre områden är oslagbar enligt mig.

”Man måste gilla att bygga både bra hus och goda relationer”

Ambitiöst miljömärkningsarbete
Platzers mål är att inom fem år miljöcertifiera hela beståndet, och de är på god väg. En omfattande och nödvändig satsning, både för miljön och för företagets fortsatta attraktionskraft.
– Att förstå såväl dagens hyresgästers behov och förhoppningar, som politikernas visioner för nuvarande och framtida generationer är avgörande för vår framgång. Arbetet med miljö­certifiering innebär bland annat energieffektivisering samt utfasning av farligt byggmaterial. Vi är tätt sammansvetsade med staden och arbetar långsiktigt. Därför försöker vi också bidra till en attraktiv utomhusmiljö. Ett bra exempel är vårt arbete i Gårda där inne- och utemiljö integrerats. Ett annat är när vi i Högsbo var delaktiga i att starta en busslinje för att öka genomströmningen. Vi vet att kollektivtrafik är bra för stadsbilden och inte sällan fokuserar vi på att utveckla just områden med goda förbindelser.

Relationer och förtroende
I Platzers reception står bland annat ”frihet under ansvar” och ”jag vågar satsa för att lyckas” skrivet på väggen. Här är det nämligen självklart att medarbetarna ges mandat att ta initiativ och driva på utvecklingen.
– Att som nyanställd få ta övergripande ansvar för en fastighetsportfölj är helt klart motiverande. Vi sitter dessutom i ett öppet kontorslandskap med våra chefer mitt ibland oss. Det gör att öppenhet, att lära av varandra och lagarbete blir till en realitet. Det är lämpligt att tänka stort för att trivas i branschen, att känna stödet från kollegor och chefer är en förutsättning för att våga göra det. Våra byggnader och miljöer påverkar, intresserar och berör många så det krävs ett genuint samhällsintresse. Därför måste man gilla att bygga både bra hus och goda relationer. En stor del av mitt arbete går ut på att träffa och möta människor, stabila relationer är grundläggande för både mitt och företagets arbete. Genom att samarbeta med och lyssna på kunderna, politikerna och göteborgarna blir vi alla framgångsrika.