Plats 22: Sofia Appelgren
3 Dec 2015 kl: 00:00

Plats 22: Sofia Appelgren

Du har varit med på Uppstickarlistan förut. Hur känns det att vara tillbaka?

– Jättekul! Frågan vi jobbar med är dessutom mer aktuell än någonsin.

Vad har hänt med Mittliv.com sedan vi hördes sist?

– Vi har startat upp i ytterligare två regioner och dubblat antalet platser i vårt mentorprogram, driver konsultverksamhet med inriktning mångfald, mänskliga rättigheter, HBTQ-frågor och normer. Vi är nu 11 heltidsanställda och blir under våren minst fyra personer till i Stockholm och Göteborg. Dessutom har det blivit fler och större samarbeten med näringsliv, och med kommuner och myndigheter Mittliv har också startat en ideell organisation i Göteborg i syfte att sänka trösklarna för ungdomar i socioekonomiskt svaga områden för att söka sig vidare till universitet och högskola.

”Vi behöver bli mer medvetna om strukturer som försvårar för vissa att komma in på arbetsmarknaden”

Väldigt många har sökt sig till Sverige i år. Hur påverkar det er organisation?

– Mycket. Efterfrågan och behov är enormt. Vi ska nu bli fler i teamet för att möta upp detta behov. Både med fler platser i mentorprogrammet Mitt Livs Chans, men också på kompetens och kunskap om mångfald.

Finns det områden ni vill satsa mer på och utveckla?

– Snart kommer vi med all sannolikhet starta en rekryteringsverksamhet, samt ytterligare utveckla konsultlådan, likaså vårt ledarutvecklingsprogram och det strategiska arbetet kring mångfald.

Vilka utmaningar ser du som mest angelägna att lösa i Jobb-Sverige 2015?

– Det behövs fler jobb, enklare anställningsförfaranden och en arbetsmarknad som är öppen för fler och möjligen enkla jobb för de som vill jobba – men som saknar utbildning. Vi behöver bli mer medvetna om strukturer som försvårar för vissa att komma in på arbetsmarknaden, men också om hur våra mentala mekanismer styr vår vardag och omedvetet exkluderar eller inkluderar vissa grupper.

Tillbaka till listan