”Permobil drivs av innovation och  en tydlig vision”
28 Nov 2016 kl: 00:00

”Permobil drivs av innovation och en tydlig vision”

Permobil som varumärke har blivit synonymt med eldrivna rullstolar. Och ja, det var så det började. Men utvecklingen har tagit företaget vidare, med fast förankring kring grundarens mission om att varje människa har rätt att få sina funktions-
nedsättningar kompenserade så långt det är möjligt med hjälp av dagens teknik. Med lösningar på samma tekniska nivå som andra produkter.

Per Larsson arbetar som Lead Engineer på utvecklingsavdelningen Software and Electronics på Permobil i Timrå. Beslutet att flytta till Sundsvall tog Per och hustrun för cirka två år sedan. De hade tröttnat på vardagspusslet i Stockholm och såg möjligheten att komma närmare naturen och havet. Ett av kraven för flytt var att kunna matcha dåvarande arbetsgivare med intressanta projekt och bra teknikhöjd. Därför blev valet Permobil. Pers roll är att arbeta operativt med mjukvaruutveckling och ur ett strategiskt perspektiv hitta framtidens produkter med alternativa styrsätt för elektriska rullstolar.

Du har jobbat på flera andra företag, hur skiljer sig Permobil från andra?

– Något som kanske överraskar när man kommer hit är att alla har ett användarfokus och en uppfattning av vad man vill åstadkomma för sina användare. Jag har aldrig tidigare upplevt att visionen har varit lika tydlig någon annanstans. Det ger mig och teamet en trygghet. Även om vi kan ha olika idéer på hur vi ska lösa saker så har vi alla ett gemensamt mål. Och även om det pågår en stor expansion inom företaget är stämningen väldigt familjär och vi har koll på vad dem olika delarna gör inom bolaget.

Vad gör Permobil till en attraktiv arbetsplats?

– Det viktigaste i slutändan är att företaget har en idé som man verkligen tror på. Finns inte det ledsnar man, oavsett lön eller status. Och Permobil är ett innovativt företag med högt i tak. Medarbetarna uppmuntras att komma fram med egna idéer. Visserligen är ingen oersättlig men varje spelare känner att de är viktiga i projekten.

Hur ser framtiden ut för Permobil?

– På utvecklingssidan har det hänt jättemycket under de senaste två åren. En helt ny avdelning inom teknikområdet håller på med internet of things och utveckling av appar som supportar olika funktioner i rullstolarna. Nu tar vi steget vidare och fokuserar även på saker som uppkoppling av rullstol mot nätet, alternativa styrsätt och olika sensortekniker. Inom dessa områden har våra produkter bara sett sin gryning. Det har skett en transformation kan man säga och vi är med och målar om landskapet!