På trafikverket finns det engagerade och kunniga medarbetare
21 Nov 2016 kl: 00:00

På trafikverket finns det engagerade och kunniga medarbetare

För Karin Östman började karriären med Trafikverkets traineeprogram för tre år sedan. Direkt efter programmets slut tog hon över ansvaret för att leda myndighetens arbete med employer branding. Med 6 500 anställda och omkring 150 olika yrkesroller representerade är det en utmaning att nå ut till alla nutida och framtida medarbetare, och hålla dialogen levande.

En kunskapsdriven och varierad organisation

Trafikverket har kontor över hela landet och medarbetarna har mycket kontakt med andra myndigheter, kommuner och privata aktörer. För många anställda är även internationella kontakter, med till exempel andra EU-organ, en stor del av arbetsvardagen. Det är med andra ord en stor och komplex verksamhet som Karin jobbar med.

– Trafikverket är framförallt en kunskapsdriven organisation och vi jobbar med väldigt varierande uppdrag och tjänster. Kompetensfrågan har länge varit ett prioriterat område från högsta ledningen och våra medarbetare har stora möjligheter att utvecklas internt. Det går snabbt att få gehör uppifrån för bra initiativ och jag slås av att det finns en sådan stolthet och engagemang hos alla som jobbar här, säger Karin.

Långsiktigt arbete

En del av Karins arbete är rent operativt här och nu medan andra bitar är väldigt långsiktiga. Trafikverket är en attraktiv arbetsgivare och har generellt många sökande till varje tjänst men inom vissa yrkeskategorier finns det en brist på marknaden och där är det svårare.

– Särskilt inom de tekniska områdena jobbar vi med tidiga insatser för att försöka nå ut till ungdomar och väcka intresse för tekniska utbildningar för att säkra en framtida kompetensförsörjning. Vi har också jobbat mer riktat mot de grupper där vi har sett en brist under de senaste åren. Det tycker jag har varit en rolig utmaning som även börjar ge effekt, säger Karin.

Samverkan och samhällsutveckling

Att bygga upp en levande dialog med externa och interna intressenter kan vara en riktigt tuff utmaning. Karin har jobbat mycket med att öppna upp och se till att all kommunikation blir mer personlig och att myndigheten också finns tillgänglig i de sociala kanaler som är mest relevanta. Hon har märkt att intresset för att bidra till samhällsutvecklingen har ökat bland sökande och anställda och vill i framtiden att Trafikverket ska bli ännu bättre på att lyfta fram just de aspekterna av sitt uppdrag.

– I och med att politiken och världen runt omkring förändras så utvecklas även vi i takt med det. Vi får ofta nya utmanande och varierande uppdrag och våra medarbetare måste därför fortsätta utvecklas för att kunna vara med och påverka hur samhället ser ut nu och i framtiden, säger Karin.