10 Jun 2014 kl: 00:00

På SP jobbar du med hållbar samhällsutveckling

SP är tillsammans med sina dotterbolag Sveriges bredaste forskningsinstitut inom teknikområden som bygg-, energi-, fordons- och livsmedelsteknik. På uppdrag från näringslivet utvecklar och förmedlar 1 270 medarbetare teknik som har stor betydelse för kundernas konkurrenskraft och för en hållbar samhällsutveckling. Som nyanställd på SP stormtrivs Peter Karlsson och ska under sitt år som trainee arbeta inom tre av koncernens teknikområden. Just nu på Brandteknik som han kommer att återvända till efter traineeåret.

Vad var det som lockade med SP?
– SP är ett företag med väldigt hög kompetens inom många olika ämnesområden, kompetenser som används för att bidra till ett bättre samhälle. Inom Brandteknik till exempel jobbar vi bland annat med forskning, utveckling och provning kring brandsäkerhet i byggnader och fordon. För mig har det alltid känts viktigt att det jag gör eller arbetar med kan ge en positiv effekt ute i samhället. En annan sak som lockade är närheten mellan den tyngre teoretiska forskningen och en praktisk tillämpning eller verifiering som finns här på SP. I våra avancerade labb kan vi testa och utvärdera de metoder som tagits fram i teorin.

Vad finns det för utvecklingsmöjligheter hos er?
– Möjligheten till kompetensutveckling är enorm eftersom den generella kompetensen hos mina medarbetare är så hög. En stor andel av dem doktorerar eller innehar doktorsgrad och många är adjungerade professorer. Det finns alltså stora möjligheter att utvecklas, både genom interna utbildningar och genom att jobba tillsammans med experter inom olika områden. Jag upplever att det finns stora möjligheter att själv forma min utveckling och att styra arbetsuppgifterna mot det jag tycker är mest intressant.

Vilka egenskaper har du haft mest nytta av hittills?
– Jag har ännu så länge haft mest nytta av min analytiska förmåga, och det gäller i alla delar av arbetet. När jag får en ny uppgift är jag bra på att se de olika delarna av den, hur de hänger ihop och hur jag ska påbörja lösningen av problemet. Det kan vara allt från ett matematiskt problem rörande exempelvis simulering av ett brandförlopp, till att angripa en längre text på rätt sätt för att kunna utläsa relevant information eller att prioritera och sålla i en forskningsrapport.