På Schibsted får medarbetarna utlopp för sin kreativitet
14 Dec 2015 kl: 00:00

På Schibsted får medarbetarna utlopp för sin kreativitet

Malin Bäcklund hade ett flertal ledande roller inom olika branscher innan hon år 2007 kom till Schibsted och blev CFO på Aftonbladet Nya medier. I dag är hon CIO för Schibsted Sverige och även vd för koncernens gemensamma servicebolag.

Vad lockade dig till Schibsted?
– Schibsted är ett spännande medie­hus bestående av ett 20-tal olika bolag, från Aftonbladet och Blocket till Lendo och Let’s deal. Här finns passion, kreativitet och en stark entreprenörsanda. Jag drivs av att göra nytta och såg att det fanns behov av någon med min ledar- och IT-kompetens.

Berätta om din roll!
– Jag ansvarar för koncernens centrala IT-funktion med cirka 75 medarbetare. Vi utvecklar och driftar gemensamma IT-system och har även ett Centre of Excellence med specialister inom bland annat avancerad projektledning, Business Intelligence och integration.

Vad krävs för att Schibsted ska ta nästa steg in i framtiden?
– För det krävs visionära och engagerade ­ledare som kan inspirera och utveckla våra kunniga medarbetare. Jag tror på att ge medarbetare ­förtroende och uppmuntran men också på att­ ­utmana och ge dem en tydlig riktning.­ ­Som chef är det viktigt att vara när­varande i den dagliga verksam­heten. Jag håller mig info­rm­erad genom att delta­ på möten och sitta med i styrgrupper och ser även till att sprida information, bland annat genom månatliga­ ­nyhets­brev. Varje kvartal ­samlas hela verksamheten och då får­ medarbetarna möjlighet att byta­ erfarenheter och dela med ­­­sig av goda exempel. Erfarenhetsutbyten­ tillsammans med de kurser och workshops vi kan­ erbjuda genom vår utbildningsakademi bi­drar till att skapa en lärande organisation.

Innovation är ett av Schibsteds värdeord, hur stimulerar ni medarbetarnas kreativitet?
– Innovation är inbyggt i vår kultur och alla uppmuntras att hålla sig uppdaterade på vad som händer inom sitt område och komma med förändrings- och förbättringsförslag. Inom IT-området arrangerar vi regelbundet Hackdays då vi samlar alla utvecklare inom koncernen och låter dem programmera fritt under en eller två dagar. Vid de tillfällena släpps kreativiteten loss och det är alltid lika intressant att vara med när deltagarna visar upp sina demos. Åtskilliga idéer som har fötts under Hackdays har vi kunnat vidareutveckla och använda.