10 Jun 2014 kl: 00:00

På Lernia gör Anna skillnad

Efter en civilekonomexamen, ett par år som managementkonsult och flera år inom retail, ­hittade Anna Wallin nya möjligheter att utvecklas på Lernia. På det statliga utbildnings- och bemanningsföretaget har hon ett koncern­övergripande perspektiv i rollen som affärsutvecklingschef samtidigt som hon jobbar nära verksamheten i mötet med medarbetare och företag.

Beskriv din roll!
– Jag jobbar mycket med att utveckla Lernias affärer och ta fram nya strategier för hur vi jobbar med våra olika kunder, från individerna som vi erbjuder utbildning eller
sysselsättning till företagen som vi stöttar med att hitta rätt kompetens. Det handlar mycket om att strukturera och systematisera och se till att vi alltid drar nytta av alla våra verksamhetsområden inom koncernen. Jag kom in i företaget mitt under en stor förändringsprocess och fick direkt möjlighet att bidra och göra skillnad.

Vad har du för spetskompetens?
– Jag är bra på att driva förändring och utveckla affärer, jag är van vid att hålla fast vid en vision och arbeta uthålligt mot målet. Jag tror att det i grund och botten handlar om att jag har en stark övertygelse, att jag är engagerad och att jag lyckas engagera mina kollegor.

Varför lockas topptalanger till Lernia?
– Det är ett företag där man tillsammans med kompetenta kollegor får möjlighet att vara med på en resa och utvecklas genom ständigt nya ­utmaningar. Här får man förtroende att driva igenom förändringar och bidra till att utveckla bolaget. För den som strävar efter att utvecklas finns det inget som hindrar, tvärtom uppmuntras du att ta tag i nya områden. Jag tror också att det faktum att det ligger i vår affär att hjälpa individer till egenförsörjning, att agera som en kompetenspartner mot såväl individ som företag och bidra till ett hållbart samhälle, gör bolaget attraktivt.

Hur blir man en topptalang?
– Jag tror inte att det handlar så mycket om vilken utbildning eller vilka erfarenheter man har, det som är gemensamt för många är nog snarare förhållningssättet, att man har rätt attityd, är lyhörd mot sin omgivning, är målmedveten och att man har rätt kompetens för uppdraget. Själv har jag alltid haft ett starkt driv och sätter alltid upp tydliga mål att sträva efter.