På Grontmij får du omsätta teknisk expertis till samhällsnytta
15 Okt 2014 kl: 00:00

På Grontmij får du omsätta teknisk expertis till samhällsnytta

Erik kom i kontakt med Grontmij under en arbetsmarknadsdag i slutet av sin civilingenjörsutbildning. Mötet ledde till ett exjobb som blev början på Eriks karriär på Grontmij.

Berätta om ditt exjobb!
– Jag var inriktad på vattenrening och där stack Grontmij ut i mängden med teknisk kompetens i framkant och med det internationella samarbetet inom koncernen. Tillsammans med Grontmij och Tekniska Verken utvärderade och kartlade jag SHARON-processen i Linköping. SHARON är en resurseffektiv kvävereningsprocess som Grontmij varit med och utvecklat i Holland med syfte att spara energi och resurser. I dag fungerar processen jättebra och det känns häftigt att veta att min insats har bidragit till det.

Berätta om din roll som processingenjör!
– Jag jobbar framför allt inom området VA-process, med fokus på rening av vårt avlopps- och dricksvatten. Jag jobbar i ett flertal projekt med det övergripande målet att ta fram smarta lösningar för reningsverk så att de kan energieffektiviseras och möta striktare reningskrav. Min roll ser olika ut i olika projekt eftersom jag både jobbar som utredare och uppdragsledare. Jag gillar kombinationen av att få vara nära tekniken och samtidigt få leda projekt. De problem som vi ser i Östersjön, våra insjöar och hav utgör hot för vår framtid, det känns därför relevant att jobba med just vattenrening och utveckla lösningar som kan göra skillnad. Men jag möter också internationella frågeställningar. Jag har till exempel jobbat med ett projekt där vi utvecklat reningsprocesser vid fiskodlingar i Kina.

Vilken typ av smarta lösningar är det ni jobbar med?
– Vi ligger i framkant när det gäller resurseffektiva kvävereningsprocesser och när det kommer till membranteknik har vi kunskap inom företaget som ännu inte finns etablerad i Sverige. Med membranteknik passerar avloppsvattnet ett mycket finporigt filter och badvattenkvalitet uppnås på ett mer effektivt sätt. Ursprungligen användes tekniken främst inom dricksvattenrening eller i delar av världen där vattentillgången är dålig. Flera reningsverk i Stockholmsområdet har nu valt membrantekniken som sin framtida reningsprocess då man står inför betydligt striktare reningskrav. Grontmij har varit delaktiga i dessa projekt och det blir spännande att följa projekten även framöver.

Berätta om något projekt du jobbar med just nu?
– Jag jobbar bland annat som uppdragsledare för ett par mindre projekt där vi utreder hur vi kan förbättra slamegenskaperna på reningsverk genom användande av hydrocykloner. Det är egentligen en beprövad teknik som man nu funnit en ny tillämpning för inom avloppsvattenrening. Grontmij har varit delaktigt i utvecklingen av den numera patenterade tillämpningen som har stor potential. Vi testar nu detta tillsammans med Käppala reningsverk och det finns intresse även från andra reningsverk där vi just nu gör utredningar. Att jobba med nya tekniker är något jag brinner för.

Vad är ni riktigt bra på i er organisation?
– Att plocka ihop spetskompetenser för att skapa det bästa möjliga teamet för kunden eller projektet. Vi är inte geografiskt begränsade utan väljer bästa möjliga kompetens. Det innebär oftast inte bara en bra slutprodukt utan också en stor kunskapsöverföring från kunniga kollegor. Vi är ett svenskt bolag, men en stor koncern som präglas av samarbete och öppenhet. Europa är vår huvudmarknad och världen vår arbetsplats.