På E.ON är du med och förnyar Sverige
15 Dec 2017 kl: 00:00

På E.ON är du med och förnyar Sverige

Under de senaste åren har E.ON gjort ett tydligt vägval – att fokusera på förnybar och lokal elproduktion. Till sin hjälp har de medarbetare som varje dag bidrar med sin kompetens och engagemang och som driver utvecklingen framåt. Det gör att kunderna nu ges större möjligheter att köpa förnybar el från lokala energisystem.

”Ett ambitiöst mål”

Det finns ingen quick-fix för att bli ledande inom energiomställningen. HR Direktör Henrik Markefors menar att det handlar om många parallella satsningar för att bli den mest gillade partnern för hållbara energilösningar.

– Det mål vi har satt upp om att bli 100 procent förnybara är extremt ambitiöst. För att komma dit krävs att vi även förnyar oss internt. Alla anställda på E.ON har en viktig roll att vara med och driva utvecklingen om vi ska lyckas, säger Henrik, som beskriver E.ON som en organisation som strävar efter att bli allt mer agil.

– Som stor samhällsaktör gäller det att tidigt våga satsa och visa vägen mot framtidens energisystem, menar han.

”Vi visar vägen i en fråga som många bryr sig om.”

Sveriges första lokala energisystem

Just nu pågår många spännande initiativ inom E.ON. Ett exempel finns i skånska Simris, där en av Sveriges första lokala energisystem skapats. Under en testperiod ska det lokala energisystemet göra byn Simris helt självförsörjande när det kommer till energi – med endast 100 procent förnybar och lokalproducerad el i nätet. E.ON arbetar även för att främja hållbara transporter.

– Tillsammans med partners erbjuder vi redan i dag drygt 3 100 laddpunkter för elbilar i Europa. Resan mot fossilfria transporter har bara börjat och vi vill göra allt vi kan för att skapa förutsättningar att välja hållbara fordon, säger Henrik.

På E.ON är hela hållbarhetsarbetet en del i bolagets kärna.

– Vår tro på allas lika värde gör att vi tar ställning och agerar i viktiga frågor som skapar ett mer inkluderande samhälle. Sedan flera år tillbaka är vi exempelvis stolta sponsorer till Pridefestivaler runt om i landet. Vi är också ett av företagen som deltar i initiativet ”Äntligen jobb”, som syftar till att ge utrikesfödda akademiker en väg in på arbetsmarknaden genom praktikplatser.

Projekt Y

För att ligga i framkant som attraktiv arbetsgivare gäller det att inte bara förstå utan att även använda sig av morgondagens arbetskraft. Henrik berättar om ett pågående projekt där personer som tillhör generation Y – personer födda 1982 eller senare – dels varit mentorer till en senior ledare och dels varit med och kritiskt granskat delar av E.ONs verksamhet. Det kan bland annat vara ledarskap, innovation, introduktionsprocesser och företagskultur.

– Att bli branschbäst är definitivt en milstolpe. Det känns som en bekräftelse på att vi är på rätt väg. Jag tror att vårt mod att vara agendadrivare och visa på trovärdigheten genom konkreta handlingar för både individen som för samhället i stort är något som gör oss till en attraktiv arbetsgivare, avslutar Henrik.