På COWI lyser hållbarhetslågan igenom i alla projekt
11 Dec 2014 kl: 00:00

På COWI lyser hållbarhetslågan igenom i alla projekt

Den unika mixen av kompetens var vad som lockade Elsa Hagdahl till COWI:s Malmökontor. Hon menar att mixen av seniora konsulter och nyexade studenter, som hon själv, skapar en kreativ miljö, ett stort utbyte och ett härligt driv.

Hållbarhet i varje steg
Som konsult inom hållbart byggande på COWI jobbar Elsa just nu med tre olika byggprojekt.
– Det är ett nära samarbete med kunden där jag agerar både rådgivare och granskare, för att säkerställa att kraven som ställs uppfylls. Det roligaste är att gå i rätt riktning tillsammans med kunderna och att kunna bidra till positiva förbättringar. Det är stimulerande att jobba med miljöfrågor på ett företag med en bred kompetens som gör det möjligt att lösa de mest komplexa av frågeställningar.

”På COWI finns hållbarhet alltid med i tanken”

Ett av Elsas pågående projekt går ut på att BREEAM-certifiera ett hus med äldreboende, gym med mera i området Masthusen i Västra hamnen.
– Det är ett häftigt projekt eftersom byggnaden tillhör området Masthusen, som kommer att få den första nordiska stadsdelscertifieringen. COWI:s ekologer har jobbat med projektet med fokus på hur man kan öka den biologiska mångfalden. Det ska bli jättespännande att se resultatet!

Från minsta möjliga skada till maximal nytta
COWI jobbar mycket för att utvecklas inom hållbarhetsområdet internt. De har till exempel lagt ner mycket tid på att ta fram ett dialogverktyg som kallas för Värdebarometern.
– Med hjälp av det här verktyget får man ett underlag för att kunna diskutera och analysera viktiga fokusområden i samråd med kunden. Det är ett bra sätt för att få hållbarhetsfrågorna implementerade i alla projekt.

Elsa berättar också att de är i startgroparna med att börja arbeta mer med konceptet Cradle to Cradle, som helt eliminerar avfall och går ut på att allt ska kunna återanvändas och gå runt som i ett kretslopp. På COWI finns hållbarhet alltid med i tanken. Många cyklar till sina kundmöten och det pågår interna tävlingar som att till exempel vara bäst på att släcka kontorslampan. Men för Elsa och hennes kollegor är det mer än bara en tävling. Det är också en stark drivkraft.
– Allt vi gör bidrar till en påverkan. Det är upp till den enskilde individen om den inverkan ska vara ­positiv eller negativ. Vårt fokus är att bidra till förbättring och det känns bra när vi genererar till något gott.