Orsaken till dålig prestation
31 Mar 2014 kl: 00:00

Orsaken till dålig prestation

Arbetsgivare och de som är anställda har inte alls samma syn på vad som ligger bakom stress och sämre prestation på jobbet. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar. Leli Kjellin, ansvarig för välfärdsfrågor på Länsförsäkringar, berättar om det överraskande resultatet i undersökningen.

 

– Syftet var att ta reda på vad företagare respektive medarbetare anser orsakar sämre prestation på jobbet. Det visade sig att över hälften av arbetstagarna i Sverige anser att det finns ett samband mellan stress på jobbet och sämre prestation medan endast var sjätte arbetsgivare höll med. De anser istället att det är den anställdes privata problem, såsom skilsmässor och sjukdom, som är den främsta orsaken till att de anställda presterar dåligt på jobbet, säger Leli Kjellin.

 

Uppfattningarna går alltså isär, vad kan vi göra åt det?

– Skillnaderna i svaren kan bero på att vi inte pratar med varandra tillräckligt mycket eller att ledarskapet inte fungerar. Oavsett orsak måste vi få upp ögonen för de här skillnaderna. Vi ser att de stressrelaterade sjukdomarna ökar och att det förebyggande arbetet inte är tillräckligt bra, därför behöver vi fortsätta att diskutera de här frågorna.

 

Hur har företagen reagerat på undersökningen?

– Många företagare är nyfikna och tycker att det är intressant. Om den här undersökningen sätter igång tankar och diskussioner hos företagen om vad de kan göra för att förbättra situationen är det jättebra.

 

Vad kan vi göra för att minska den arbetsplatsrelaterade stressen?

– Att man för det första inte har samma bild av situationen är naturligtvis problematiskt och vårt nästa steg är att fortsätta jobba för att sprida kunskap. Det är jätteviktigt att ta tag i det förebyggande arbetet eftersom sjuktalen går upp. De psykiska diagnoserna står i dag för 35 procent av sjukskrivningarna och de är ofta långvariga och svåra att ta hand om. Genom ökad medvetenhet och bättre kommunikation kan vi vända den negativa trenden.