Orättvisa på jobbet kan göra dig sjuk
16 Apr 2015 kl: 00:00

Orättvisa på jobbet kan göra dig sjuk

Ja, hur du upplever att du blir behandlad på jobbet påverkar faktiskt din hälsa. Det visar en ny avhandling vid psykologiska institutionen på Stockholms universitet. De som ältar jobbrelaterade orättvisor har tidigare konstaterats bli slappare med arbetstider, jobba mindre och vara mer benägna att byta jobb.

Nu är det alltså bevisat att även den fysiska hälsan kan bli lidande av oförrätter på jobbet. Studien, som är enkätbaserad och gjord på ett stort konsultbolag, har blivit föremål för en avhandling signerad Constanze Eib.

– En av mina studier visar att anställda som upplever orättvisa på jobbet har svårt att släppa jobbrelaterade tankar, de oroar sig och grubblar. En konsekvens av att inte kunna släppa tankar på jobbet är att kroppen kan ha svårare för att återhämta sig, vilket är en riskfaktor för att utveckla sjukdomar och försämrad hälsa, säger hon i ett pressmeddelande.

Även chefernas hälsa påverkas av hur de ser på rättvis behandling av sina anställda. Tillfrågade chefer som lade mycket krut på att bete sig respektfullt och hövligt gentemot sina anställda skattade sin hälsa högre än de som beter sig på ett informativt rättvist sätt, och bland annat tar sig tid att förklara och ge information i god tid.

– Rättviseupplevelser och rättvisebeteende påverkar både anställdas och chefers hälsa. Att uppleva organisationen och chefen som rättvis är mycket viktigt för anställda. Samtidigt är det inte alltid lätt att behandla alla anställda på ett rättvist sätt, och för en chef kan det kosta mycket energi att göra det, kommenterar Constanze Eib.

Vill du veta mer? Här finns hela avhandlingen för nedladdning.