10 Jun 2014 kl: 00:00

Öppet och ärligt hos Svenska Kraftnät

Svenska Kraftnäts huvuduppgift är att driva och förvalta stamnätet för el. Sara Jonsson inledde sin karriär inom organisationen som trainee, i dag är hon tillförordnad enhetschef på avdelningen Nätutbyggnad. Johanna Åhlin började som systemansvarig ute i verksamheten och nu har hon tagit över som förvaltningsledare på IT-sidan. De har ett viktigt jobb att hålla elnätets motorvägar öppna för att vårt samhälle ska fungera.

Varför har Svenska Kraftnät blivit så populära?
Sara: – Vi har jobbat med vår synlighet bland studenter men vi har framför allt många stora utbyggnadsprojekt som gjort att vi har blivit allt mer synliga i pressen. Vår generaldirektör tvekar inte heller att föra vår talan. Det känns väldigt viktigt för mig, att vi håller en öppen och ärlig kommunikation både inom företaget och gentemot allmänheten.

Johanna: – Jag tror också fler har fått upp ögonen för att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Ett vindkraftverk har ingen funktion om det inte finns någon kraftledning för att ta emot dess produktion. Här känner jag att det jag gör är viktigt – vår drivkraft skiljer sig från privata bolag – vi skapar ett mervärde för hela samhället.

Vad får Svenska Kraftnät att sticka ut bland ­konkurrenterna?
Sara: – Vi har högt tempo och tummar aldrig på kvaliteten – men vi uppmuntras att ha en balans i livet. Svenska Kraftnät är en föräldravänlig verksamhet, många av oss är småbarnsföräldrar och vi har en uttalad policy att alla möten ska förläggas mellan klockan 9 och 15. Det finns stor förståelse om du behöver jobba hemma: det är inte ”facetime” som räknas – det är vad du levererar.

Johanna: – Jag upplever Svenska Kraftnät som en ärlig arbetsgivare. På andra företag har jag erfarit att man säger en sak men i realiteten gör en annan. Svenska Kraftnät satsar på att utveckla sina medarbetare och visar tilltro till vår potential även på lång sikt. Vi uppmuntras att ta ytterligare steg i karriären och att byta jobb internt ses som någonting positivt.

Vad är Svenska Kraftnät i behov av för ­kompetens?
Sara: – Vi söker både specialister och generalister inom hela teknikspektrat. Vi har en unik verksamhet i Sverige och vi har ibland svårt att hitta kompetens – du måste vara nyfiken och beredd på att lära dig mycket nytt.