Nytänkande leder Trafikverket in i framtiden
20 Nov 2017 kl: 00:00

Nytänkande leder Trafikverket in i framtiden

I Sverige görs stora satsningar på infrastrukturen. Samtidigt står sektorn inför ett omfattande teknikskifte som ställer nya krav på medarbetare och teknik. HR-direktören Niclas Lamberg poängterar vikten av myndighetens uppdrag.

– Det vi gör påverkar många människor och företag, varje minut. För att vi ska kunna vara med och skapa ett tillgängligt Sverige är våra medarbetare avgörande. Så att jobba med kom-petensförsörjningsfrågor i Trafikverket, är ett otroligt viktigt och spännande uppdrag.

Nyfiken organisation med framåtanda

Niclas Lamberg beskriver Trafikverket som en nyfiken organisation som ständigt letar efter möjligheter och försöker omsätta tankar och idéer till bra lösningar.

– Vi har högt engagemang och utgår från att allt är möjligt. Vi tar vara på kloka erfarenheter och provar gärna nytt för att se om vi kan få varje del att fungera ännu bättre, säger han och fortsätter:

– Våra värderingar, pålitliga, engagerade och modiga, fungerar som en inre kompass som hjälper oss att navigera rätt i vardagen. För oss är värderingarna inga fina ord på papper utan något vi lever med hela tiden.

I samband med Ericssons varsel förra hösten var Trafikverket den första myndighet som uppvaktade företaget.

– Det var ett nytt grepp av en statlig myndighet. På bästa sändningstid i Rapport berättade statsministern om samarbetet mellan Ericsson, Trygghetsrådet och oss, vilket var fantastiskt
bra. Genom det har vi jobbat upp bra kanaler med Ericsson och lärt oss hur vi ska agera när liknande möjligheter uppstår. Det ledde till ett jättebra tillskott och vi är oerhört glada för de personer vi så långt har välkomnat till Trafikverket, säger Niclas.

Vidareutbildar ingenjörer

50 nyanlända personer går just nu en utbildning i järnvägsteknik via Trafikverksskolan i Ängelholm. De är alla ingenjörer i botten och ingår i projektet JUNA, Järnvägsutbildning för nyanlända. Den elva månader långa utbildningen börjar med intensivkurs i svenska och fortsätter därefter med utbildning i järnvägsteknik.

– Som järnvägsingenjörer blir de ett mycket välkommet tillskott, inte bara för Trafikverket utan för hela järnvägsbranschen, säger Niclas och fortsätter:

– Vi kommer fortsätta att erbjuda ingenjörer med annan bakgrund påbyggnadsutbildning inom järnvägsteknik.

Internationell samverkan

Myndigheten har en stor internationell samverkan med organisationer runt om i världen.

– Vi lägger framförallt stor kraft på samarbetet med EU, Europa och de nordiska länderna, men utbyter även erfarenheter med exempelvis USA och Japan. Vi har ständigt medarbetare stationerade utomlands, på både kortare och längre uppdrag, säger Niclas.