Nyfikenhet och självinsikt till grund för ledarskapet
13 Okt 2014 kl: 00:00

Nyfikenhet och självinsikt till grund för ledarskapet

Ulrika Frank har arbetat i olika ledarroller under hela sin karriär. Hon berättar om vikten i att se till sig själv när det kommer till ledarskap. Ju bättre du känner dig själv, desto bättre ledare blir du.

Berätta om din roll på Riksbyggen!
– Jag är chef för affärs- och verksamhetsutveckling för Riksbyggens fastighetsförvaltning. Min främsta uppgift är att förenkla vårt arbetssätt, att göra oss bättre och effektivare. Jag leder en grupp specialister som är experter på just sina områden som till exempel ekonomisk förvaltning eller energifrågor. Min roll som ledare är att se hur jag kan bidra till att mina medarbetare får de bästa möjliga förutsättningarna för att göra ett bra jobb och klara sina uppdrag. Jag tror på att måla upp en tydlig målbild för mina kollegor och att kommunicera den för att alla ska veta vart vi vill och hur vi ska ta oss dit.

”Det genuina intresset för människan är viktigt”

Har du ändrats i ditt ledarskap genom åren?
– Absolut. Med åren har jag lärt mig att ledarskap handlar väldigt mycket om att känna sig själv. Vad du kan och vilka begränsningar du har. Ju större självinsikt du får, desto bättre chef blir du. I början av karriären trodde jag att allt hängde på mig, erfarenheten har dock lärt mig att det är ledarskapet jag ska vara bäst på, inte vad mina specialister gör. Det är vad vi gör tillsammans som betyder något varför jag tror på en öppen dialog där man inte är rädd för att ta hjälp av sina kollegor. Erfarenheten i kombination med att Riksbyggen är ett företag som satsar på att utveckla sina ledare i en prestigelös arbetsmiljö har hjälpt mig att bygga upp mitt ledarskap.

Hur arbetar Riksbyggen med att utveckla sina medarbetare?
– Vi har årliga utvecklingssamtal där vi tillsammans sätter upp målsättningar för varje medarbetare. Sedan följer vi upp det varje månad för att se till att vi är på rätt spår. Du måste vara nyfiken som chef, jag vill förstå mina medarbetare och veta om deras drömmar och tankar om framtiden. Olika människor har olika behov och önskningar beroende på var i karriären och livet de befinner sig, varför det genuina intresset för människan är viktigt. Förstår du helheten i en människas liv och inte bara arbetslivet så är det mycket lättare att jobba med individuell utveckling.