”Nyckeln till framgången ligger i helhetskonceptet”
10 Okt 2016 kl: 00:00

”Nyckeln till framgången ligger i helhetskonceptet”

I närmare 100 år har Lernia hjälpt företag och individer att utvecklas genom bemanning, utbildning och omställning. Förra året utbildades 43 000 personer, 9 000 bemanningskonsulter hyrdes ut och 1 700 kunder fick hjälp med kompetensförsörjning i Lernias regi. Nyckeln till framgången ligger i helhetskonceptet, berättar HR-chefen Daniel Krüger.

Vad är Lernia riktigt bra på?

– Vår strategi är att vara en kompetenspartner till våra kunder, så att de ska kunna ägna sig åt det de är bäst på. Med det menar vi att vi vill kunna förse våra kunder med rätt kompetens vid rätt tillfälle. Det handlar till stor del om att vara innovativ i utbildningsprocesser och kunna tyda trender för att se var framtida kompetensbehov uppstår.

Vad gör dig stolt över Lernia?

– När vi hjälper människor att hitta ett jobb som matchar deras kompetens, då är vi en viktig möjliggörare i att skapa ett mer hållbart samhälle. Att se till att både företag och individer utvecklas har blivit ännu viktigare när Sverige tagit emot många nya invånare från andra länder. Språket är en viktig faktor när det kommer till att ta vara på de internationella kompetenser som nyanlända har med sig in på arbetsmarknaden. Lernia utbildar i svenska för invandrare över hela landet och vi har lärare som är passionerade för sitt uppdrag. Jag blir extra stolt över Lernia när vi lyckas etablera nytänkande samarbeten med samhällsaktörer som bidrar till att lösa samhällets utmaningar, säger Daniel.

Vad är er vision för framtiden?

– I dag samarbetar vi med många av Sveriges största företag. Genom fortsatta relevanta utbildningar och rätt kompetensförsörjning med hjälp av bemanning och rekrytering kan vi på Lernia vara en betydelsefull partner för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Genom att tidigt involveras i företags utvecklingsstrategier vill vi tillsammans med näringslivets aktörer vara med och forma framtiden. Vår vision är att folk om femtio år ska minnas Lernia för den massiva satsning vi gjorde för att bli en kompetenspartner.