Nybliven jurist? Här är råd från Hamiltons juristpanel!
22 Dec 2017 kl: 00:00

Nybliven jurist? Här är råd från Hamiltons juristpanel!

Detta är en annons i samarbete med Hamilton.

Som juriststudent är det svårt att föreställa sig hur det egentligen är när man kommer ut i arbetslivet och börjar jobba på en stor ledande affärsjuridisk advokatfirma. Funderingarna är många och världen bortom universitetet kan verka något skrämmande. För att få svar på några av de där frågorna som man funderar över som student mötte Shortcut upp fyra medarbetare från Hamilton –  en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatfirmor med visionen att bli den högst ansedda och mest eftertraktade affärsjuridiska rådgivaren och arbetsgivaren i Sverige. Och framtiden ser ljus ut för teamet – firman befinner sig i en expansiv fas och toppar flera rankinglistor. När vi kliver in på Hamiltons kontor på Hamngatan 27 möts vi av energi och framtidsanda.

Vad önskar ni att ni hade vetat på ert första juristjobb?

Emil Hedberg:

När man börjar arbeta som jurist på en ledande advokatfirma är det lätt att känna att alla andra kan allt och att man själv inte kan någonting. Med facit i hand kan jag konstatera att så inte är fallet: ingen som kommer direkt från universitetet förväntas kunna arbetsuppgifterna. Det här jobbet handlar helt och hållet om “learning by doing”. Det häftiga är att inlärningskurvan på Hamilton är så extremt brant, vilket gör att du växer både i din roll och som person. Som nybakad jurist på Hamilton får man redan från början stort förtroende och kastas in i spännande, komplexa ärenden. Jobbet blir dessutom bara roligare i takt med att du blir mer senior och får en mer framträdande roll i de olika projekten.   

Emma Berglund:

Man måste våga ställa frågor. Det är alltid bättre att fråga en gång för mycket än en gång för lite. På Hamilton får alla nyanställda en fadder i form av en biträdande jurist som har arbetat ett par år som man kan ställa alla sina frågor till. Det kan vara skönt att kunna gå till någon som själv varit i samma situation för inte så länge sedan. Utöver faddern får alla nyanställda en mentor som består av en partner som följer den anställda i den långsiktiga karriärutvecklingen på firman.

Erica Hegerin:

Det är inte ovanligt att man som nyexaminerad jurist får utföra en mindre uppgift som är en del av ett större ärende, till exempel en företagsöverlåtelse. Ett tips är att våga ställa frågor för att försöka förstå det större sammanhanget. På så sätt blir arbetet roligare och man lär sig mer.

Ida Hermansson.

Vad hade ni för bild av hur det var att jobba på en ledande advokatfirma som studenter?

Ida Hermansson:

Jag trodde att det skulle vara ett hårdare klimat än det faktiskt är. Det är inte så stelt och hårt som man tror. På Hamilton är det en väldigt familjär och varm stämning. Alla är otroligt hjälpsamma och det finns alltid någon att fråga om man har några idéer eller tankar som behöver bollas och mycket av vårt arbete görs i team.

Emma Berglund:

Jag trodde att jag skulle bli sittande själv i ett rum med en uppgift som jag sedan skulle leverera en hundraprocentig lösning på. Så fungerar det absolut inte. Mycket av det här arbetet går ut på att diskutera och bolla med kollegor om hur man ska lösa ett problem. Som ny levererar du oftast till en senior kollega som kvalitetssäkrar det du gjort. Det betyder såklart inte att du inte har ett ansvar att leverera en så färdig produkt som möjligt, men det är inte så att din produkt skickas direkt till klient.

Hur är det att jobba som jurist jämfört med att plugga på juridikprogrammet?

Ida Hermansson:

Det är som dag och natt. Du kan läsa dig till en viss kunskap som du så klart har användning för när du börjar jobba men allt ser ändå helt annorlunda ut i praktiken. Jobbet handlar om så mycket mer än bara juridik vilket jag inte var medveten om när jag studerade.

Erica Hegerin:

Ja, mitt jobb handlar mycket om projektledning och ofta en förhandling om riskfördelning mellan två parter. Juridiken finns i botten, men man måste vara lösningsorienterad och ha ett stort mått av affärsmässig förståelse för att kunna leverera råd som är till nytta för klienten. Sedan är det generellt högre tempo än på universitetet och man måste lära sig att det ofta krävs snabb leverans.

Vad skulle du vilja ge för tips till alla juriststudenter?

Emil Hedberg:

Ta alla möjligheter du kan till att ta kontakt med potentiella arbetsgivare. Det kan vara allt från att ta ett receptionistjobb på en advokatfirma till att nätverka på arbetsmarknadsdagar. Det ökar dina chanser att få jobb samtidigt som du också får en bild av vad det finns för olika arbetsgivare och vilket område inom juridiken som skulle passa just dig.

Erica Hegerin:

Ta en utlandstermin! När jag studerade var det bara några få per termin som fick åka iväg men som jag har förstått det har de flesta möjlighet att åka utomlands nuförtiden. På Hamilton arbetar vi med flera internationella klienter och globala uppdrag och det är därför jätteviktigt att vara bra på engelska, så det kan därför vara bra att komma iväg bara av den anledningen.

Ida Hermansson:

Försök att få erfarenhet inom projektledning. Jag önskar att jag hade vetat att projektledning var en sådan stor del av rollen som jurist på en affärsjuridisk firma. Det är något som man gör från dag ett, om än i mindre skala i början då man kanske leder en del av projektet som man arbetar med.  

Ida Hermansson & Erica Hegerin.

Varför ska man söka sig till just Hamilton?

Emma Berglund:

Hamilton har växt mycket under de senaste åren och många skickliga jurister har anslutit till firman, vilket har bidragit till ett större engagemang och driv bland medarbetarna. Trots att Hamilton har funnits länge känns vi som en ung och hungrig arbetsplats.

Emil Hedberg:

Det jag tycker utmärker Hamilton är kombinationen av en professionalism och en väldigt trevlig stämning på kontoret. Vi ligger högt upp i rankingar samtidigt som vi har många sociala aktiviteter tillsammans. Sedan är vi en fullservicefirma som både har spets och bredd i alla arbetsgrupper, vilket är ovanligt på den svenska advokatmarknaden. Många av våra konkurrenter fokuserar på ett par rättsområden medan övriga arbetsgrupper endast utgör stödfunktioner till de prioriterade arbetsgrupperna. Vår strategi är istället att varje arbetsgrupp ska stå på egna ben, vara ledande inom sitt rättsområde och ha minst två delägare. Det leder till att vi kan erbjuda våra klienter högsta kvalitet, oavsett vilket område de behöver hjälp inom.

Erica Hegerin:

Utöver det som Emma och Emil nämner så får man på Hamilton möjlighet att arbeta med både stora och mindre klienter, såväl svenska som utländska, aktiva inom en mängd olika branscher, vilket bidrar till ett utmanande och omväxlande arbete. Vidare har Hamilton ett karriär- och kompetensutvecklingsprogram – ”Hamilton Excellence” – för byråns samtliga biträdande jurister vilket bland annat innebär att man som biträdande jurist får ta del av ett gediget utbildningsprogram som är tänkt att stödja den individuella utvecklingen från det att man anställs efter juristexamen till eventuell delägarprövning.

Vad är roligast med din roll?

Emma Berglund:

Jag har ingen ”vanlig” dag och vet aldrig hur den kommer att se ut när jag kommer till kontoret på morgonen. Jag har också ett väldigt brett spann av arbetsuppgifter som bland annat innefattar att delta i interna och externa möten, juridiskt utredningsarbete, marknadsföring och säljarbete. Det är verkligen variationen som är tjusningen med mitt jobb!

Emil Hedberg:

Precis som Emma säger är variationen det kanske roligaste med det här jobbet. Jag tycker också att kombinationen av juridik och affärer, som är påtaglig i mitt jobb, är stimulerande. En annan fördel är att man träffar nya människor hela tiden i form av kollegor, klienter och andra rådgivare.

Erica Hegerin:

Jag tycker också att kombinationen av juridik och affärer är en av de roligaste komponenterna och jag uppskattar variationen av arbetsuppgifter. Jag tycker även det är roligt att arbeta i team och att i rollen som projektledare handleda yngre medarbetare och se dem utvecklas.

Ida Hermansson:

Även jag tycker att kombinationen av juridik och affärer är väldigt rolig och att en dag aldrig är den andra lik till följd av detta. Vi arbetar oftast i team och som junior jurist i teamet får man tillfälle att tidigt ta eget ansvar för sin del i en transaktion vilket bidrar till att man utvecklas väldigt fort. Du har samtidigt alltid en trygghet i att dina seniora kollegor finns nära till hands om det skulle uppstå några frågor.

Vilka utmaningar möter ni i jobbet?

Emil Hedberg:

Rent juridiskt är det svåraste att jag arbetar med en stor regelmassa – som dessutom är i ständig förändring och ökar hela tiden. Det i kombination med att jag arbetar i, och är ansvarig för, flera pågående ärenden samtidigt gör att det är väldigt många bollar att hålla i luften.  

Erica Hegerin:

Min roll som senior jurist handlar till stor del om att leda och fördela arbete och handleda yngre medarbetare så en utmaning är att hålla mitt eget arbete på en lagom nivå och lita på att mina yngre medarbetare utför sina uppgifter på ett lämpligt sätt. Sedan har jag två små barn hemma och det är en utmaning att kombinera det med stundtals höga arbetstoppar och ett krävande arbete – som man samtidigt tycker är väldigt roligt och vill lägga mycket energi på.  

Ida Hermansson:

Som nämnts så skiljer sig oftast våra arbetsdagar väldigt mycket åt och du kan aldrig riktigt vara säker på vad som kan hända under dagen. Det gäller därför att vara beredd på att snabbt kunna ställa om sig från en arbetsuppgift till en annan. Som nyutexaminerad jurist kan detta vara en stor omställning då juristutbildningen oftast fokuserar på en kurs i taget medan det i arbetslivet ofta är flera bollar i luften samtidigt, men det är även detta som gör arbetet så roligt.

Hur får ni till en bra balans mellan jobb och fritid?

Emil Hedberg:

För mig handlar det om att kunna jobba med det jag gör – över tid – på ett hållbart sätt. En förutsättning för att trivas med det här jobbet är att man verkligen gillar det man gör. Man ska inte sticka under stol med att man under vissa perioder jobbar väldigt mycket och som konsult vet man inte heller riktigt när de här arbetstopparna kommer att komma. Vi arbetar helt enkelt när våra klienter vill att vi ska arbeta. Det är samtidigt viktigt att framhålla att man inte alltid måste sitta på kontoret, utan även kan jobba hemifrån.

Emma Berglund:

Ja, man ska inte glömma den flexibiliteten. Har man till exempel sjuka barn går det att lösa. Det är ingen som kräver att du ska sitta på din stol hela dagen och det finns som regel inte heller någon som har synpunkter på när på dygnet du arbetar. Arbetsbelastningen går också väldigt upp och ner, och det kommer alltid stunder för återhämtning. Det är frihet under ansvar som gäller här på Hamilton.

Detta är en annons i samarbete med Hamilton.