Nya rön: Här finns jobben om fem år
4 Mar 2016 kl: 00:00

Nya rön: Här finns jobben om fem år

I den färska rapporten ”Var finns jobben?” från Arbetsförmedlingen visas framtidsutsikterna i Sverige för omkring 200 yrken. Dels under det kommande året, men även på fem till tio års sikt.
Rapporten ger akademiker all anledning att jubla. En tydlig trend är nämligen att yrken som väntas ha brist på arbetskraft – och därmed ger goda jobb­möjligheter – generellt är yrken med krav på eftergymnasial utbildning.

”Detta berör både vissa teoretiskt inriktade hög­skoleutbildningar och en rad utbildningar med tydliga målyrken. Längre utbildning innebär även generellt sett större möjligheter till ett arbetssökande över ett bredare fält av yrken, ofta innefattande yrken inom flera yrkesområden”, skriver Arbetsförmedlingen i rapporten.

Robotarna anfaller! Här är jobben som kan ryka inom 20 år.

”Många yrken med brist på arbetskraft förenas också av små utbildningsvolymer. Detta gäller bland annat utbildningar inom IT, många ingenjörsutbildningar, flertalet lärarutbildningar samt många utbildningar inom området hälso- och sjukvård”.

Det finns dock olika orsaker till att utbildningsvolymerna är för små. I vissa fall beror det på ett bristande intresse hos unga, i vissa fall är antalet platser helt enkelt för få, menar Arbetsförmedlingen.

I spåkulan: 10 galna jobb som kan uppstå i framtiden.

Myndigheten framhåller att det kan finnas ­regionala skillnader samt att arbetsmarknadsläget ­generellt skiljer sig åt för personer med respektive utan erfarenhet.

Störst och minst konkurrens

Bland de yrken som kräver utbildning på högskolenivå finns det några som har särskilt stor brist respektive överskott på arbetskraft om fem till tio år.

Var finns jobben
år 2021–2026?

Läs hela rapporten som PDF

Försäljning, inköp och marknadsföring

Mycket liten eller liten konkurrens:
Företagssäljare

Balans:
Försäkringstjänstemän
Inköpare
Marknadsanalytiker och marknadsförare

Mycket hård eller hård konkurrens:
Fastighetsmäklare

Tekniskt arbete

Mycket liten eller liten konkurrens:
Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker
Civilingenjör:
– bygg och anläggning
– elkraft
– elektronik och teleteknik
– maskin
– gruvteknik och metallurgi
Ingenjörer och tekniker
– inom elektronik och teleteknik
– inom gruvteknik och metallurgi
Maskiningenjörer och maskintekniker
VVS-ingenjörer

Balans:
Arkitekter
Civilingenjör, kemi
Kemiingenjörer och kemitekniker

Naturvetenskapligt arbete

Mycket liten eller liten konkurrens:
Biomedicinska analytiker

Balans:
Kemister

Mycket hård eller hård konkurrens:
Biologer

Data/IT

Mycket liten eller liten konkurrens:
IT-arkitekter
Mjukvaru- och systemutvecklare
Testare och testledare

Mycket hård eller hård konkurrens:
Drifttekniker, IT
Helpdesktekniker/­supporttekniker

Administration, ekonomi och juridik

Mycket liten eller liten konkurrens:
Redovisningsekonomer

Balans:
Controllers
Jurister
Försäkringstjänstemän
Revisorer

Mycket hård eller hård konkurrens:
Banktjänstemän
Ekonomiassistenter
Löne- och personal­assistenter
Personaltjänstemän